Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Курсова работа

Планиране на ПР кампания за откриване на луксозен магазин за бонбони "Рафаело"

2008 г.

 

Съдържание

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ.. 3

2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПР КАМПАНИЯ И МЕДИЯ ПЛАН... 3

3. ЦЕЛИ НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ НА БОНБОНИ "РАФАЕЛО". 8

4. ТАКТИКА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ НА БОНБОНИ "РАФАЕЛО"  9

5. ПРОЕКТ ЗА ТЕЛЕВИЗИОНЕН КЛИП... 12

6. ПРОЕКТ ЗА РАДИОСПОТ.. 13

7. БЮДЖЕТ НА ПЛАНИРАНАТА РЕКЛАМА. 13

8. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ... 15

ПРИЛОЖЕНИЕ - Продукти, предлагани във фирмения магазин на бонбони “Рафаело” – “Валентнино” в град София. 16

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА... 20

 


1. ВЪВЕДЕНИЕ

През последните години като резултат от промените в българската икономика, силната конкуренция, изменението на потребителските нужди и завишените изисквания към стоките, развитието на технологиите и отварянето на страната ни към световните пазари, коренно променят средата и обкръжението на организациите и изграждат ориентиран към потребителите пазар.

Съвместната дейност във всяка фирма предполага контакти и разменянето на информация между отделните структурни звена и категории персонал. Само на тази основа дадена стопанска единица може да достигне своите цели. Това налага изграждането на вътрешна и външна комуникационна система, която да осигури обмен на информация между нейните членове, между структурните й звена и обкръжаващата бизнес среда.

................................................

2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПР КАМПАНИЯ И МЕДИЯ ПЛАН

В настоящата курсова работа имаме за цел изграждане на ПР кампания на новооткриващ се магазин за шоколадови бонбони и фигурки “Рафаело”, в София през март 2008 г. Името на магазина ще е “Валентино” на първия собственик на Компанията.

В магазина ще се предлагат над 120 различни вида шоколадови бонбони - пралини, трюфели, галет, марципани, белгийски мидички, плодови дражета, нуга, направени в работилницата на белгийската работилница Рафаело, като за изкушенията е използвано 100% какаово масло без други растителни масла. Магазинът ще бъде открит на бул. Витоша 172 в Столицата, като официалното откриване е предвидено да стане на 8 март с коктейл.

Планираната ПР кампания на Компанията ще включва следните аспекти на анализ и работа, а именно:

-         проучване на потенциалните възможности за развитие на фирмата;

-         анализ на пазара;

-         анализ на фирмените възможности за рекламна дейност;

-         изготвянето на рекламен бюджет;

-         изготвяне на рекламни цели и задачи, които да бъдат постигнати чрез рекламна дейност;

................................................

3. ЦЕЛИ НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ НА БОНБОНИ "РАФАЕЛО"

Целите на рекламната кампания могат да се разделят на бизнес и рекламни.

Бизнес целите на една рекламна кампания са основата на успешно определяне на насоките както на самата кампания, така и на развитието на фирмата в периода на промоцията. Бизнес целите се определят от рекламната кампания съвместно с маркетинговия отдел на фирмата. За разлика от тях рекламните цели са преди всичко в компетенциите на рекламната кампания, но се съгласуват с рекламния отдел на фирмата.

Рекламни цели:

* Популяризиране на марката "Рафаело" и идентифицирането и с фирмата "Seagram"

*Да се продължи процеса на изграждане лоялни клиенти към марката "Рафаело" и на фирмата"Seagram

................................................

8. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Тенденциите и перспективите в продуктовата политика на “Seagram” по отношение ПР кампанията относно откриващия се магазин “Валентино” в град София за луксозни шоколадови бонбони и фигурки, могат да се обособят в няколко направления на анализ, а именно:

·        Обвързаност на продуктовата политика с пласментната, ценовата, маркетинговата стратегии на фирмата;

·        Инвестиции в продуктовия асортимент на фирмата;

.....................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Аврамов, В. Комуникационна политика на фирмата. С., Сиела, 2001;

2.      Гайтанджиев, Х. “Езикът на рекламата – графика и текст” - издание на Факултета по журналистика и масови комуникации, София, 1993г

3.      Джоанис, А. Творческият процес в рекламата. С.; 1992

4.      Доганов, Д.; П. Палфи. Рекламата каквато е (трето издание). В.; 1995;

5.      Каракашева, Л., Боева, Б. Маркетинг в международния бизнес. С; 2000;

6.      Котлър, Ф. Котлър за маркетинга. Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите.  Издателство "Класика и стил", С., 2000, с. 244.

7.      Маринова, И. “Маркетинг – продукт, реклама” Издателство "ПРИНЦЕПС", Варна, 1992г.

8.      Маркетинг: Концепции и стратегии – У. Прайд и О. Феръл изд. ФорКом” 1996;.

9.      Класова, С.; П. Иванов и кол. Въведение в маркетинга. С.; Унив. изд. “Стопанство”; 1999;

10. Янкулов, Янко. Продажбата е лесно нещо. С., Унив. изд. „Стопанство”, 2002;

...........................................

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа приложение от 4 стр. – снимки на продуктите, предлагани в магазина.

 

Ключови думи:

ПР и рекламна кампания, луксозен магазин за бонбони "Рафаело", медия план, радиоспот

 

 


Търси за: рекламна кампания | медия план | радиоспот

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker