Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

Дисциплина: Финансиране и кредитиране на недвижимата собственост

КАЗУС

По:

Сделки с недвижима собственост

На тема:

В кои случаи при развод съпружеската имуществена общност не се дели по равно?

Варна, 2008 г.


Съдържание:

1. Увод 3

2. Брак и имуществени отношения. Принцип на разделност 4

3. Съпружеска имуществена общност 5

4. Постановка на казуса 6

5. Решение на казуса 6

Използвана литература 9


…………………………………

3. Съпружеска имуществена общност

Съпружеска имуществена общност: с това понятие се обозначават онези имущества, които по силата на закона стават съвместно притежание на съпрузите. Вещите и правата върху вещи, както и паричните влогове, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи независимо от това, на чие име са придобити. Това е предметният обхват и условията, при които възниква общността:

1) придобилият имуществото да има качеството "съпруг";

2) придобитото да е вещ, право върху вещ или паричен влог;

3) имуществото да е придобито през време на брака;

4) да е налице съвместен принос за придобиването.

Когато в своята съвкупност тези условия са налице ще има и съпружеска имуществена общност.

……………………………………

4. Постановка на казуса

Да разгледаме конкретен казус: Съпрузи са разделени от 5 години. Съпругът живее с друга жена, а съпругата живее с децата, които са пълнолетни. Три години след раздялата съпругата закупува жилище, за което получава кредит от банка - изплаща заема лично. Заемът е за 25 години срещу ипотека на същото жилище и ипотека на друго жилище. Има ли право съпругът на част от новозакупения апартамент при развод?

……………………………….

Има и още една хипотеза, при която един имот може да стане собственост само на единия. Това е, когато по правилата на Гражданския процесуален кодекс се насочва принудително изпълнение за личен дълг на единия съпруг върху имот, част от съпружеската имуществена общност. Тогава другият съпруг може да изкупи или да погаси този дълг, или да купи тази част и да стане собственик на целия имот.


Използвана литература:

  1.  http://www.djure.net/feature.php?id=13
  2.  http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2527&sectionid=17&id=0002101
  3.  http://www.lex.bg - Българският правен портал
  4.  Семеен кодекс

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Темата съдържа цитирани закони.

Ключови думи:

брак, имуществени отношения, принцип на разделност, съпружеска имуществена общност, съпрузи, развод, прекратяване на имуществена общност


Търси за: брак | имуществени отношения | принцип разделност | развод | прекратяване имуществена общност

Helpos.com >> Архив >> Право >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker