Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Психология >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (28 лв)  26.60 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Манипулация”

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

Практически пример. 3

Обобщение. 8

Използвана литература:. 10

…………………………………………………………………………………………..

Практически пример

Аз съм търговски представител на фирма, производител например на масажиращи седалки и ми предстои среща с клиенти (семейство), които следва да убедя да закупят масажираща сделка от тази фирма.

Първото правило, което ме ръководи е: ако успея да разбера какво иска даден човек и след това да го убедя, че онова, което имам е същото, винаги ще си продам стоката.

Рекламната ми реч трябва да е максимално съобразена с потенциалния клиент. Затова преди да му посветя следващите си часове, трябва да извлече възможно най-много сведения от името и адреса му.

За повече информация, компанията, за която работя изписва на рекламите си безплатен телефонен номер. На откликналите се изпраща рекламен диск и след това някой от търговските представители им се обажда (в случая аз), за да ги посети – имено на този етап се сключва сделката.

Да предположим, че аз имам луксозен автомобил, но и по-евтин такъв. Както и скъп костюм, но и по-евтин такъв.

За настоящата среща обаче, ще трябва да използвам по-евтината кола, както и по-евтиния костюм. Целта е да не „уплаша” клиентите си, които в случая се явяват по-долна прослойка на средната класа: трябва да се съобразя с клиентите – може да съм само една идея по-отгоре, но не повече. Трябва обаче да изглеждам достатъчно заможна, за да искат да ми бъдат приятели, но и да съм близо до тяхното ниво (да демонстрирам равенство) и съответно да спечеля доверие.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

Рушков, Д. „Теория и практика на манипулацията”, София, 2008 г.

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена 2011 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Ключови думи: манипулиране, съдействие, очи в очи, желания, потребности, рекламна брошура, клиент, убеждавам, демонстрирам, масажна седалка


Търси за: манипулиране | съдействие | желания | потребности | рекламна брошура | клиент

Helpos.com >> Архив >> Психология >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (28 лв)  26.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker