Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Философия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

КАЗУС

По дисциплината: Философия

Април 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Подредете термините в поредица на намаляващо съдържание: италианска спортна кола, превозно средство, кола, Ферари, спортна кола. 3

2. Правилна ли е дефиницията „Географ е човек, който се занимава с картографиране на земната повърхност”? Ако не, напишете кое правило е нарушено. 3

3. Анализирайте термините „кит” и „бозайник”. 4

А) Образувайте от двата термина истинно категорично твърдение. 4

Б) Напишете противоречивото на образуваното в А) твърдение. 4

4. Анализирайте простия категоричен силогизъм:. 5

А) Напишете малкия, големия и средния термин, голямата и малката предпоставки, фигурата и модуса. 5

Б) Определете дали е правилен. Ако не е, напишете кое правило е нарушено. 5

5. Анализирайте твърдението:„Иван живее или в Пловдив, или в София.”. 6

Отговорете на въпросите:. 6

А) Каква е формата на сложното твърдение?. 6

Б) Напишете неговото отрицание. 6

В) Ако приемете твърдението за първа предпоставка, допълнете го с друго така че от двете да следва правилен извод. 6

6. Чрез сравнение на статистическите данни един следовател установил взаимовръзка между промяната в нивото на безработицата и равнището на дребните кражби. 6

А) Кой метод на Мил е използвал?. 7

Б) Напишете предхождащите обстоятелства и наблюдаваните явления. 7

Използвана литература:. 8

 

            1. Подредете термините в поредица на намаляващо съдържание: италианска спортна кола, превозно средство, кола, Ферари, спортна кола.

            Решение:

1.      превозно средство,

2.      кола

3.      спортна кола.

4.      италианска спортна кола,

5.      Ферари.

……………………………………………………………………………………….

Използвана литература:

1.      Григоров, А., К., Личева, И., Върбанов „Философия”, издателство „Ценов”, Свищов, 2005 г.

……………………………………………………………………………………….

Темата е изготвена през април 2011.

Ключови думи: философия, анализ, твърдение, силогизъм, отрицание, явления, кола, кит, бозайник, статистически данни, Мил


Търси за: философия | твърдение | отрицание | явления | кола | статистически данни

Helpos.com >> Архив >> Философия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker