Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Електроника >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (119 лв)  95.20 лв Нова цена!


 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

на тема:

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПРИЕМНИК

 

 

 

 

2001

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Анотация. 3

Увод. 4

 

Глава Първа

Обзор на системите за регулиране. 5

1. Електронни регулировки в ТВ приемник. 5

1.1. Електронна настройка на приемания ТВ канал. 5

1.2. Електронно превключване на обхватите. 8

1.3. Електронна регулировка на силата на звука. 9

1.4. Електронна регулировка на наситеност, контраст и яркост на  ТВ изображение  11

2. Съществуващи схемни решения. 13

 

Глава Втора

Описание на ИС на  SAA1293A за дистанционно управление. 21

1. Общо описание. 21

2. Особености. 21

3. Описание на изводите. 22

 

Глава Трета

Проектиране на система за дистанционно управление с ИС SAA1293A.. 42

1. Блокова схема. 42

2. Проектиране. 42

 

Надеждностен анализ. 62

Използвана литература. 66

 

 

 

 

 

Увод

 

Телевизията е клон от науката и техниката, в която се разглеждат методите и техническите средства за предаване на разстояние на изображението и звуковия съпровод на динамично променяща се картина.

Сравнително краткият срок, за който навлезе телевизионната техника, тя стана неделима част от бита на човека. Очаква се тя да продължи да се развива с бързи темпове, да разширява областта на приложение, така и техническо усъвършенстване на телевизионните апарати и системи.

Телевизионните приемници имат изведени органи за управление, чрез които управляваме качеството на звуковия съпровод и изображението. С въвеждането в схемите им на блокове с електронно (постояннотокова) регулировка става възможно въвеждането на автоматизация в управлението.

С устройствата за дистанционно управление на команди ние можем да управляваме радиоапаратурата без да се доближаваме до нея.

Всички съвременни телевизионни приемници са снабдени с дистанционно управление, което обикновено дава възможност да се извършват следните операции:

·          Избор на телевизионна програма;

·          Увеличаване и намаляване на звука;

·          Регулиране на яркостта на изображението;

·          Регулиране на контраста на изображението;

·          Регулиране на наситеността на изображението;

·          Включване/ изключване на телевизионния приемник;

За пренасяне на информация за управление на телевизионния приемник, обикновено се използват инфрачервени лъчи.

            ………………………………………………..

                

 

               Глава Втора

               Описание на ИС на  SAA1293A за дистанционно управление

 

1. Общо описание

 

Интегралната схема SAA1293A представлява еднокристален контролер (телевизионен процесор), направен по n - MOS технология. Процесорът се произвежда в 40-изводен пластмасов корпус DIP.

В контролера има всички структурни компоненти, необходими за изпълнение на операциите по управлението и настройката на съвременен  телевизионен приемник. Контролерът работи съвместно с памет NVM3060. Тя представлява 1024 - битов EEPROM. В дистанционното управление с инфрачервени лъчи се използва SAA1250. Описаната ИС изпълнява функцията на трансмитер. Като изходен усилвател на сигнала се предпочита TBA2800. По същество този чип е предусилвател на сигнала от светодиода на приемника.

 

2. Особености

           

Контролерът има следните характерни особености:

-              Наличие на синтезатор на напрежение, формиращ напрежение  за настройка на ТВ приемника;

-              Памет с данни за настройка на 55 телевизионни канала;

-              Не е необходим допълнителен контролер за системата “Телетекст”;

-              Цялостна настройка на ТВ приемник с ДУ (включително и настройка на “Телетекст”);

-              Управление на цифров индикатор за номера на канала;

-              Клавиатура за непосредствено въвеждане на управляващи команди;

-              Разнообразни начини за “интелектуална” настройка на приемника, облекчаващи избора на канала и процеса  на настройване;

-              Наличие на дежурен режим с автоматично включване при наличие на сигнал от работеща ТВ станция (предавател); 

..............................................................................

 

Надеждностен анализ

 

            Съвременното развитие на техниката постави пред конструкторите на електронна апаратура много разнообразни по характер проблеми. Един от тях е въпросът за надеждността на проектираното изделие.

            Надеждността е свойство на изделието да изпълнява зададените функции, запазвайки експлоатационните си показатели в определени граници, в течение на необходим интервал от време. Основна количествена характеристика за надеждността е вероятността за това, че в зададения интервал от време при определени експлоатационни условия няма да възникне нито един отказ.

P(t)=p(T=t), където

Т е време за безотказна работа

t – време на изпитване

            ...........................................................................

         

 

Използвана литература

 

1. Филков Е., Основи на телевизията, С., Техника, 1973 г.

2. Урбански Б., Приемници за цветна телевизия, С.,Техника, 1976 г.

3. Бобева М., Линейни интегрални схеми за телевизионни приемници, С., Техника, 1989 г.

4. Списание  ”Радио Телевизия Електроника” -  бр.5;6; 2000 г.

5. Списание  ”Радио Телевизия Електроника” -  бр.7;8; 2000 г.

6. Интегралнъiе микросхемъi, М., Радио связ, 1991 г.

7. Стоилов Г., Приложна електроника, С., Техника, 1988 г.

8. Конов К., Импулсни и цифрови схеми с интегрални TTL елементи, С., Техника, 1989 г.

9. Конов К., Щърбанов И., Телевизионна техника, С., Техника,1989 г.

10. Неделчев Л., Основи на радиотехниката – ръководство за лабораторни упражнения, С., Техника,1973 г.

11. Конов К., Приложна импулсна техника, С., Техника, 1989 г.

 

 

Темата е разработена 2001 г.

Съдържа множество таблици и схеми.

Най - новата информация е от 2001 г.

 

Ключови думи:

системи за дистанционно управление, телевизионни приемници, настройка на ТВ канал, надеждностен анализ, експлоатационни показатели, еднокристален контролер, структурни компоненти, качество на звуков съпровод


Търси за: системи дистанционно управление | телевизионни приемници | настройка канал | експлоатационни показатели | структурни компоненти

Helpos.com >> Архив >> Електроника >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (119 лв)  95.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker