Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Search Engines and E-commerce

- Значение на търсещи машини за електронната търговия. Как да увеличим трафика на нашия сайт.

Съдържание:

  1.  Търсене на информация в Интернет.
  2.  Място на машините за търсене и директориите в Интернет.
  3.  Е-commerce и Search Engines. SEO (Search Engine Optimization). Оптимизационни стратегии.
  4.  RDF (Resource Description Framework).
  5.  Бъдещето на машините за търсене.

През последните няколко години Интернет се превърна от изследователска мрежа в платформа, позволяваща развитието на едно ново поколение бизнес. Първата стъпка при разработването на този тип бизнес беше решаването на проблема с обмена на информация.  С течение на времето,  все повече и повече видове бизнес се превърнаха в е-бизнес. Понастоящем ние можем да купуваме различни продукти, книги и дори да получаваме превод на текст през Интернет мигновено. Милиони хора проверяват своите сметки и превеждат пари посредством глобалната мрежа всеки ден. Интернет се превърна в средство, чрез което хората могат да общуват помежду си по всяко време. Не след дълго посредством Интернет хората ще могат дори и да гласуват.

.........................

С развитието на електронната търговия търсещите машини започват да играят все по - важна роля в успешния бизнес на електронните търговци. Това е така, тъй като те са основният генератор на посетители на дадена web страница или онлайн магазин. Това може да бъде сравнено с влизането на клиент в магазин за традиционна търговия. Ако той не влезе, няма и да купи. Ето защо регистрирането на сайтовете за електронна търговия във търсещите машини е толкова важно за успеха.

За съжаление регистрирането в дадена търсеща машина само по себе си не носи успех, защото базата данни съществуват стотици хиляди дори милиони сайтове. На всеки се е случвало при търсене  да получи резултат от заявката , който наброява няколко милиона сайта. На практика обаче, потребителите преглеждат първите 30 резултат. След това те или предприемат ново търсене или се отказват, освен ако не са намерили вече това което търсят. Затова не е достатъчно да присъства вашия сайт във резултатите. Той трябва да бъде класиран и на възможно по предни позиции.

.......................

Оптималният web дизайн, правилната архитектура и навигация на интернет сайта, може значително да помогне за добро класиране в резултатите на търсачките. Помнете, че главните търсачки в интернет са основния начин за търсене и намиране на информация. Тъй че ако даден web сайт достигне челно класиране в резултатите при търсене той може да получи значително нарастване на трафика.

Оптимален за търсачките web дизайн е този който прави страниците на даден web сайт лесно достъпни и читаеми от търсачките. Една от тайните за оптимален web дизайн е използването на обикновени текстови, статични HTML страници в сайта. Тогава търсачките без проблеми индексират страниците от сайта, а това гарантира появата му в съответния каталог. Така оптимизиран сайта е най-лесно разбираем за търсачките.

............................

Използаван литература.....

Темата е изготвена 12.2003г.


Търси за: directory | robots | търсещи машини | директории | роботи | оптимизационни стратегии | архитектура web сайта | трафик | посетители

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker