Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


Курсова работа

на тема:

Пейджъринг услуги в България

Откъси:

....................................

Навлизането на мобилните услуги в България започва в края на 90-те години. Заедно с мобилните телефони място на потребителския пазар намират и пейджърите. Тази нов вид услуга бавно набира популярност и започва своето развитие. Популяризирането им се дължи на факта,че разпространените вече мобилни телефони си остават лукс и възможност само за избрана част от обществото. Пейджърите - тези на вид прости машинки, се оказват подходящата липсваща част на пазара, която да задоволи потребностите на останалото население. Най-общо казано това е уред с четири реда буквено-цифров дисплей, който има възможност за приемане на съобщения на кирилица и латиница и притежава необходимия обем памет.

................................

След синхронизацията започва същинското предаване, което се състои от пакет кодови думи. Те са дълги 32 бита и имат точно определена структура. Различават се два вида кодови думи - адресни и съобщителни. Най-старшият бит на съобщението (бит 31) определя типа на думата. Важно е да се знае, че думите се предават от най-старшия към най-младшия бит.

Пример за адресни думи: бит 31 =0. Структурата е следната:

31

30          13

12          11

10           1

0

0

адрес

функция

ВСН код

Четност

.......................................

Навлизането на пейджъринг услугите у нас доведе и до навлизането на пазара на различни модели апарати. Всеки от тях си има свое предимство или недостатък. Най - разпространените модели са:

.....................................

Темата няма използвана литература.

Темата няма план - съдържание.

Темата съдържа множество таблици (4 страници).

Темата е изготвена 11.2003г.


Търси за: техническа спецификация услугата | потребители които използват услугата

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker