Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Курсова работа

На тема:

Електронни разплащания в интернет средата.

София 2004

 1.  Увод.
 2.  Електронни пари. Системи за разплащания в електронната търговия. Характеристики и етапи на разплащане в интернет.
  1.  Бизнес изисквания.
  2.  Изисквания към електронните разплащания.
  3.  Етапи чрез плащане чрез интернет.
  4.  Категории on-line плащания.
 3.  Интернет методи на разплащане
 4.  Системи за плащане.
  1.  Системи за последващо плащане.
   1.  Решения с кредитни карти.
    •  WireCard
    •  Cybercash
    •  First Virtual
   2.  Решения с фактури.
   3.  Интернет чекове.
    •  Netcheque.
    •  Paynow.
    •  Echeck.
   4.  Плащане след получаване на стоката.
  2.  Системи за моментално плащане.
   1.  Дебитни карти.
   2.  Директен дебит.
  3.  Системи за предплащане.
   1.  Електронно плащане в брой.
    •  Digicash.
    •  Netcash
    •  Cybercoins.
    •  IBM Micro Payment.
    •  Millicent.
    •  Mondex
    •  Geldkarte
    •  Visacash
 5.  Сравнение на технологиите за плащане.
 6.  Системи за електронни разплащания в България чрез системата Epay.bg.
  1.  Общи принципи за функциониране на Epay.bg
  2.  Парола и email - нотификация.
  3.  Действие на система.
  4.  Общи условия за извършване на плащания в интернет чрез epay.bg
   1.  Условия за плащане.
   2.  Договор.
   3.  Промени в клаузите на договора и прекратяване.
   4.  Регистрация.
   5.  Поверителност.
   6.  Указания за плащане.
   7.  Такси и комисионни на оператора.
 7.  Заключение.

Откъси:

……………………….

1. УВОД

"Бизнесмените задават грешен въпрос, когато питат дали Интернет и Интранет ще променят техния бизнес. Правилният въпрос е в каква степен и колко скоро."

Алан Дженкинс

Поради по - засилващата се конкуренция между производителите при дистрибуцията на стоки и услуги до потребителите и все по - широкото разпространение на Интернет, електронната търговия е най - динамично развиващата се част от съвременната икономика през последните няколко години. Най - общо тя представлява извършване на бизнес сделки по електронен път вместо чрез традиционното пряко (физическо) участие на страните. Като неотменима част от тези сделки присъстват и различните форми на разплащания между участниците - вече в електронен вид.  

Възможността да се търгува със стоки и услуги в Мрежата е сравнително нова - съществува едва от 1992 г., а масово навлиза след 1995 г. в САЩ, но все по-успешно набира популярност. Електронната търговия все още е в ранния си период на развитие. Въпреки това, по Интернет вече могат да се поръчат и закупят всевъзможни стоки и услуги - от книги и музика (най-успешно продаваните за момента стоки) до пици (вече и у нас!), самолетни билети и туристически услуги. Въпреки че може да звучи като научна фантастика, това вече е реална част от ежедневието в по-напредналите страни и най-вече САЩ. 

Европа се придвижва към дигиталната търговия с малко по-бавни темпове. Само 35% от големите търговски фирми от стария континент предлагат възможност за електронна търговия според изследване на агенция Jupiter към април 2000 г.

Като част от Европа, България също изостава от този процес. Електронни разплащания в Интернет са възможни у нас от началото на 2000 г., благодарение разработената от DATAMAX система ePay.bg - http://www.epay.bg/. Въпреки че българското законодателство не е изяснило проблема за валидността на електронния подпис и малко банки са включени към момента в системата за електронни разплащания на ePay.bg, началото е поставено. Не са много сайтовете, предоставящи възможност за електронни разплащания. Стоките и услугите, които могат да бъдат намерени в българското уебпространство също не са много. Въпреки всички регулативни или психологически пречки, които стоят пред навлизането на този род търговия, той не може да бъде спрян. С времето той ще става все по-популярен в световен мащаб и в частност у нас. Разработват се и други системи за електронни разплащания (освен тази на ePay.bg), с което може би ще се ускори процесът на приемане на необходимите законови разпоредби от една страна и ще се създадат значително повече сайтове, предлагащи подобни възможности, от друга. Развитието на електронната търговия ще даде нов тласък на икономиката ни като цяло. Правилното разбиране и експлоатиране на възможностите, които Интернет дава за подобни инициативи, би могло да доведе до просперитет в тази област.

Основните предимства на електронния бизнес се свеждат до:

...........................

Някои от основните характеристики на цифрофите пари, които трябва да се вземат предвид при използването и управлението им, са:

Независимост- сигурността на цифровите пари не трябва да зависи от това къде се намират в реалност;

Сигурност- цифровите пари не трябв да се използват повече от веднъж. Което означава, че не трябва да е възможно да се изпратят на едни и същи цифрови пари на повече от едно място;

Анонимност- цифровите пари трябва да запазват анонимността на потребителите;

Плащане офлайн- търговците, които приемат цифрови пари не трябва да зависият от наличието на връзка към мрежата, за да се извърши някаква транзакция;

Прехвърляемост- цифровите пари трябва да могат да се прехвърлят на други;

Делимост- определено количество пари трябва да бъде делимо на по-малки количества.

 Различните схеми за разплащане по електронен път - кредитни карти, ЕП, електронни чекове и портмонета, намират заслужено място и все по - голямо приложение в света на електронния бизнес. Техният успех, обаче, се гради върху приемането им от голям брой хора, за което е необходимо наличието на две основни условия: висока скорост на предаване на информация и прост и икономичен достъп на клиентите да Мрежата.

В процеса на разработване на една система за електронни разплащания възникват специфични проблеми и изисквания, които трябва да се удовлетворяват. Заедно с класическите такива към всяка информационна система - целенасоченост, взаимосвързаност, йерархия на подсистемите, холизъм и пр., са валидни и следните допълнителни изисквания, независимо от конкретната реализация.

...........................

B) Изисквания към електронните разплащания.

За да постигне успех, една система за електронни разплащания трябва да отговаря на следните изисквания:

Масово приемане - системата трябва да се приема от възможно най-много потребители и търговци;

Анонимност - ако потребителите желаят, системата трябва да може да осигури тяхната анонимност;

Конвертируемост - електронните пари, генерирани от системата, трябва да се обръщат навсякъде в истински пари; при това трябва да се поддържат устойчиви скорости на обмен между ЕП и истинските пари;

Ефикасност - разходите за транзакция трябва да бъдат почти нулеви;

Гъвкавост - системата трябва да поддържа различни методи за разплащания;

Интеграция - системата трябва да поддържа интерфейси за връзка със съществуващи финансови приложения;

Надеждност - системата трябва да бъде с висока надеждност, с избягване на възможните сривове;

Мащабируемост - системите трябва да работят с голям брой клиенти едновременно и да бъдат лесно разширяеми;

...............................

- WIRECARD

WireCard решението се състои от няколко модули, позволяващи обслужването както на транзакции от типа бизнес-потребител, така и на бизнес-бизнес. Модулът за защитено онлайн плащане позволява защитено предаване на информацията от кредитната карта от потребителя към търговеца, използвайки Java аплет, кодиращ информацията с ключ с големина 2048 бита. Аплетът използва RSA и BlowFish алгоритми за кодиране, осигуряващи висока степен на защита. Тъй като компанията се намира в Германия, софтуерът може да бъде изнасян в коя да е държава без ограничения (освен ако държавата няма ограничения по отношение на вноса). Освен това, решението не е свързано с определен браузър или операционна система, което го прави подходящо за всеки. След въвеждането на информацията за кредитната карта, аплетът кодира данните и ги изпраща към сървъра, който поема информацията и я препраща към банката за проверка. След като кредитната карта е била успешно валидирана, търговецът получава съобщение, че транзакцията може да бъде продължена.

- CYBERCASH

CyberCash решението кодира детайлите на кредитната карта по подобен на SET и SSL начин. Кодираната информация за кредитната карта се изпраща към търговеца по такъв начин, че той да не може да я декодира. Търговецът препраща информацията към CyberCash сървър заедно с информация за общата сума на потребителската поръчка. CyberCash сървърьт след проверка инициира плащането по финансовите мрежи.

..........................

Използвана литература (4 източника).

Темата съдържа една сравнителна таблица.

Темата е изготвена 04.2004г.


Търси за: електронни пари | системи разплащания електронната търговия | системи последващо плащане | решения кредитни карти | решения фактури | интернет чекове | плащане след получаване стоката | системи моментално плащане | дебитни карти | сравнение технологиите плащане

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker