Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Икономически университет - гр. Варна

Факултет Информатика

Катедра Информатика

Дипломна работа

На тема:

Интернет като бизнесинструмент и среда за web-базирани приложения

специалност: Информатика

Варна, 2007

Съдържание:

Въведение 3

I. Световната мрежа Интернет и благоприятните възможности за бизнес, които тя предлага 6

1. Исторически сведения 7

2. Свързване с Интернет 8

3. Използване на Интернет в бизнеса 12

4. Ефективен маркетинг по Интернет 15

II. Web-базирана система за продажба на преносими компютри 21

1. Общо описание 21

2. Описание на програмните средства 24

PHP 24

HTML 25

JavaScript 26

Web-сървър Apache 28

MySQL - сървър за бази данни 28

Инструмент WordPress 29

CSS 29

ASP 30

ActiveX обекти на Microsoft 30

3. Основни компоненти на информационната система 31

3.1. Web-сайт 31

3.2. База данни 32

Заключение 36

Литература 37


Въведение

За това, че държите юздите на глобалните медии, за това че създадохте и оформихте дигиталната демокрация, за това, че работите за без пари и победихте професионалистите в тяхната собствена игра, личност на годината на списание “Тайм” сте Вие!

Time Magazine

Авторитетното американско списание за новини “Тайм” обяви за личност на 2006-та година потребителите на Интернет заради влиянието на натрупаното от аудиторията съдържание върху новия облик на Мрежата и на Информационната епоха като цяло. Списание „Тайм посочва човек на годината още от 1927 г.: „Целта ни е да се изберем личността или хората, които са повлияли най-силно на новините и на нашия живот през годината, за добро или за зло“. 2006-та ни даде някои идеи, пише “Тайм” в редакционната си статия по повод избора за личност на 2006-та година. Това е възможност да се изгради нов начин на интернационално разбирателство, не между политици, не между велики личности, а между гражданин и гражданин, между човек и човек. Само благодарение на интернет-ентусиастите съществуват сайтове като MySpace, Wikipedia, Youtube, блог-сайтовете. Вместо да разчитат на професионалните медии, блогърите създават сами свои web-дневници. Някои популярни блогове са се превърнали в алтернатива на медиите и оказват забележимо влияние на общественото мнение.

Вече две десетилетия Интернет предлага вълнуващи възможности за комуникации и бизнес по най-съвременен начин.  Интернет е рожба на бурното развитие на информационните технологии от средата на миналия век и днес е в основата на глобализацията на човешкото общество във всички сфери на дейност.

Съвременният бизнес днес е немислим без Интернет. Всеки ден хиляди нови компании се свързват с Интернет и откриват благодатната й среда. Интернет  може да се използва за реализиране на целия цикъл на създаването на един продукт - от идеята за него до продажбата му в завършен вид. Ето само няколко неща, които може да се правят значително по-лесно и по-бързо с помощта на Интернет: да се извършват проучвания, преди да предприемете нова маркетингова кампания; да се получават справки за патенти или демографска и статистическа информация за нови пазари; да се проучват новопоявили се производители и дистрибутори; да се създават нови начини за пласиране на продукти в определена потребителска ниша; да се извършва електронна търговия и други on line разплащания; да се рекламират компании и продуктите, които те предлагат; да се поддържа постоянна връзка с персонала и клиентите на компанията; да се поддържа постоянна връзка на мениджърите с офиса, когато са на път или в чужбина; да се съкратят разходите за междуградски и международни телефонни разговори и т. н. 

Интернет се развива с фантастична скорост. Днес е възможно да се изпращат съобщения и да се водят телефонни разговори по Интернет, да се поръчват и закупуват стоки и услуги on line, да се посещават сайтове с помощта на мобилни телефони, да се използват безжични технологии за свързване с мрежата, сателитни системи за връзка и разпращане на e-mail, on line предаване на видео-информация (напр. чрез web-камери) почти до всяка точка на планетата, всевъзможни on line електронни разплащания и изпращане/получаване на пари (online пазаруване, електронно банкиране и др.). Всичко това благодарение на глобалната мрежа и информационните технологии.

Докато в началото мрежата не беше регулирана и  контролирана, напоследък тя се промени, за да се приспособи към правилата в бизнеса. Постепенно  по-големите софтуерни компании внесоха бизнесхарактеристики и технологии за сигурност, гарантиращи на фирмите по-добра защита при работа с Интернет. Така мрежата си завоюва доверие като мощен бизнесинструмент.

В България Интернет присъства от 10-15 години насам, но в бизнеса все още не се използва пълноценно. Причината е, че голяма част от хората, които се занимават с бизнес (по-точно търговия) никак не са наясно как могат да си служат с информационните технологии и глобалната мрежа; те въобще не са склонни да 'харчат' за IT-технологии и приложения, освен да купуват компютри за секретарките си в офиса (използвани предимно като пишещи машини) и за децата си (Интернет), с цел  да демонстрират престиж. По принцип компютърната грамотност не е на особено високо  ниво. Най-популярното приложение на Интернет в България е предимно за домашни цели като забавление на младото поколение чрез музика и филми, разпространявани чрез мрежата, нерядко пъти в нарушение на Закона за защита на авторските права.

Разбира се, в корпоративния бизнес и в някои по-изявени IT-компании използването на Интернет и информационни системи е значително по-сериозно застъпено, но далеч не навсякъде и не достатъчно ефективно.

Считаме, че ефективното прилагане на информационни технологии в бизнеса и пълноценното ползване на Интернет могат да променят коренно икономиката на страната, да доведат до повишаване на производителността на труда и темповете на растеж в бизнеса.

За тази цел обаче е необходимо да се повиши информираността на представителите на малкия и средния бизнес в страната, което ще рече да са достатъчно наясно по тези въпроси мениджърите на компаниите.

Затова с настоящата разработка си поставяме за цел да изтъкнем предимствата на Интернет за бизнеса и да демонстрираме как с лесни и достъпни средства в Интернет може да се създаде web-базирана информационна система за маркетинг и продажба на преносими компютри.

От така поставената цел произтичат две основни задачи.

……………………………………..

3. Използване на Интернет в бизнеса

Аз имам просто, но силно верую. Начинът на събиране, обработка и използване на информацията предопределя дали ще спечелите или ще загубите.

Бил Гейтс

Интернет е благоприятна среда за бизнес. Като се почне от проучване, мине се през маркетинг и се стигне до плащане. В следващата точка от настоящата глава на нашата разработка ще опишем пример за маркетингово изследване (анкета), а тук ще покажем значението на проучването за бизнеса, което можем да правим чрез Интернет. Съответно за всички тези дейности в Интернет може да създадем програмни инструменти (приложения) за автоматизиране, което ще направи нашата работа по-ефективна. И ако наистина искаме да постигнем бърз ефект трябва да потърсим услугите на специалистите в тези области - компанията, занимаващи се с разработка на цялостни решения за прилагане на информационни технологии в бизнеса.

Като удобно средство за обмен, Интернет много бързо излиза от първоначалното си тясно-ориентирано приложение и днес се използва от всички, които имат нужда от информация. Изброяването на потребителите може да започне от издателите на вестници и да продължи с преподаватели, учители, ученици, инженери, банкери, бизнесмени и няма да бъде пълно, ако не завърши с домакините и с тези, за които ровенето (surfing) из Интернет е чисто хоби. И как няма да е така, след като всеки може на персоналния си компютър да получи новото издание на вестник или списание, да ползва виртуална библиотека 24 часа в денонощието, да види актуална метеорологична сателитна снимка или пък да намери готварска рецепта от китайската кухня.

Интернет представлява огромен ресурс за изследователска дейност. Първият етап е как да се представи компанията по Интернет, да се съобрази  с първия етап от жизнения цикъл на продукта или маркетинговата кампания - проучването.

Интернет дава достъп до библиотеки, правителствена статистика, фирмена информация и др. Днес почти няма страна, която да не е осигурила връзки към Интернет на своите правителствени и неправителствени институции.

За разлика от много други изследователски източници голяма част от информацията по Интернет може да бъде получена безплатно. Има известно основание да имаме резерви по отношение на информация, която е достъпна безплатно, и понякога не би трябвало да разчитате  на такива данни. Например обществената и правителствената информация, както и демографската статистика за населението, нормално може да се получи безплатно по Интернет, докато далеч по-трудно е да се доберем до някой доклад, при това трябва да заплатим такса (напр. в общината). От друга страна, информация за кредитния рейтинг на фирми или други аналогични данни често могат да се получат само срещу заплащане. Разходите за свързване се оказват по-ниски от цената на един доклад.

Как да използваме Интернет, за да получим информация за нов проект или продукт. Понякога може би няма да знаем какво точно търсим, а друг път - къде да го търсим. За да извличаме подробна информация по всякакви теми трябва да придобием опит за търсене по интернет.

Съвкупността от мрежи, наречена Интернет, обхваща милиони отделни компютри, всеки от които съдържа хиляди файлове и web-страници. Винаги можем да намерим информацията, която ни интересува. В Интернет ще намерим всичко, което вече е било публикувано там. Това може да става чрез търсачки (машини за търсене), които на практика са електронни еквиваленти на телефонния указател за файлове и web-сайтове. Web-указателите (търсачките) непрекъснато претърсват Интернет за нови сайтове. Щом открият нов сайт, проверяват съдържанието му и автоматично го вписват в базата данни. Когато създаваме собствен сайт, трябва да знаем, че той ще бъде регистриран в web-указател, но най-добре да направим собствена регистрация в най-популярните машини за търсене като Google, Yahoo - директно в машината за търсене чрез попълване на прост електронен формуляр.

На свой ред, развитието на идеята за mailing list е довело до системата за електронни новини (news-групи или USENET). Всъщност тук не винаги става дума за новини в тесния смисъл на думата, а по-скоро за обмен на информация в групи по интереси. Някои групи се разпространяват локално, а други - глобално. Съществуват няколко хиляди такива групи, разделени на два класа: цензурирани и нецензурирани. Всеки може да чете публикуваното и да публикува без ограничения в нецензурираните групи. Често публикацията представлява въпрос, на който се отговаря от няколко други участника в групата. Названията на групите определят тематиката им и са построени йерархично, например: sci.math (което ще рече наука.математика) или rec.humor (развлечения.хумор). Има група soc.culture.bulgaria (общество.култура.България), която дава българско присъствие в Интернет, въпреки че засега тя се поддържа главно от българи, живеещи в чужбина и служи за общуване по въпроси на българското общество. Групите са специфична "интернетска'' форма за обмен на знания и идеи между хора с различна степен на подготовка - от новаци до експерти. Има групи за общуване между ученици и даже в някои американски училища за домашна работа се дават съчинения, за написването на които ученикът трябва да се включи в някоя такава група. Любителите на спорта си обменят информация чрез USENET-а, например за резултата от някой футболен мач, по-бързо, отколкото биха я получили, слушайки радио.

Системата на news-групите е създала нов, непознат преди това начин за натрупване на информация: FAQ (Frequently Asked Questions - Често задавани въпроси). FAQ-овете съдържат знание в определена област, появило се в резултат на това, от което най-много са се интересували голяма част от дискутиращите в някоя група. Това систематизиране обикновено се извършва на доброволни начала от участник в групата.

Потребителите на Интернет образуват едно виртуално общество, което няма граници по отношение на общуването. Това общество, изглежда, е най-добрият пример за демокрация. Може явно да се разпространявате информация или да останете анонимен. Когато обаче ползвате информацията, трябва, както никога досега, да умеете да преценявате дали тя е достоверна или тенденциозна и дали няма опасност да натоварите "вирус'' или "троянски кон''. Според една разпространена сентенция, по Интернет не може да се познае дали сте човек или куче. Възниква нов вид морал на общуването: netiquette - "нетикет''.

Съставките на Интернет могат да се класифицират, като се счита, че той се крепи върху три основни средства:  електронна поща (e-mail), отдалечен достъп до компютър (telnet) И пренасяне на данни (ftp и www).

Много и различни са начините за създаване на надеждна система за разплащане по Интернет, която да е удобна за различните видове продукти.

......................................

Заключение

Информационните технологии и глобалната мрежа предлагат необятни възможности и средства за реализация на фантастични идеи във виртуалното пространство. Бъдещето принадлежи на тези, които разбират огромното значение на този факт и положат усилия да са в крак с времето.

Независимо от това колко добре хората познават и ползват старите технологии, по-важно е колко бързо могат да усвоят новите. В сферата на IT, най-добре се справят тези, които могат да се ориентират добре в новите условия и технологии.

Можем само да гадаем какво ни крие бъдещето, но що се отнася до Интернет и IT-технологиите, можем да сме сигурни в едно - то ще бъде изключително.

Литература

  1.  Кашева М., М. Радев. Маркетингови изследвания в Интернет - http://www.ue-varna.bg/bg/index.php, библиотека/статии: Катедра Информатика (18.12.2006)
  2.  Емил Келеведжиев, ИНТЕРНЕТ - първо запознанство - http://www.math.bas.bg/~keleved/int_98.html
  3.  Саймън Колин. Как да правим бизнес по Интернет - София, изд. къща Сиела, 1999 г.
  4.  СТАТИИ|Download.BG - http://www.download.bg/index.php?cls=articles

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа графики, картинки.

Ключови думи:

световна мрежа, Интернет, свързване с интернет, маркетинг в интернет, преносим компютър, програмни средства, информационна система, web-сайт, база данни, бизнесинструмент, електронна търговия, маркетингови изследвания, сървър


Търси за: световна мрежа | Интернет | свързване интернет | маркетинг интернет | преносим компютър | програмни средства | информационна система | web сайт | база данни | електронна търговия | маркетингови изследвания | сървър

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker