Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (60 лв)  54.00 лв Нова цена!


ШУМЕНСКИ Университет

“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

Специалност: „Икономика”

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Анализ на изпълнението на WEB сайт на три фирми от козметичния бранш”

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение. 4

ПЪРВА ГЛАВА.. 6

Теоретична постановка на електронния бизнес и електронната търговия. 6

1. Електронен бизнес. 6

1.1. Е-банкиране. 7

1.2. Е-справки.. 8

1.3. Е-инженеринг. 8

1.4. Е-франчайзинг. 8

1.5. Е-хазарт. 9

1.6. Е-обучение. 9

1.7. Е-поща. 10

1.8. Е-търговия. 10

2. Електронна търговия. 11

2.1. Фактори за развитие на електронната търговия. 12

2.2. Продуктите в интернет. 13

2.3. Електронната търговия и интернет рекламата. 13

2.4. Електронните каталози - елемент от електронната търговия. 14

ВТОРА ГЛАВА.. 15

Представяне на три конкурентни фирми в козметичния бранш... 15

3. Компанията RUBELLA.. 15

3.1. Представяне на компанията. 15

3.2. Продукти.. 18

4. Компанията L’Oréal.. 20

4.1. Представяне на компанията. 20

4.2. История и развитие. 20

4.3. Финансови измерения. 21

4.4. Търговски марки. 21

4.5. Публичност и реклама. 22

4.6. Продукти.. 22

5. Компанията Oriflame. 24

5.1. Кратка история. 24

5.2. Финансови измерения. 24

5.3. Красота по шведски. 25

5.4. За мрежовия маркетинг. 26

5.5. Световна Детска Организация. 26

5.6. Глобална отговорност. 26

5.7. Продукти.. 27

ГЛАВА ТРЕТА.. 28

Анализ на конкурентоспособността на WEB сайтовете на три фирми в козметичния бранш    28

6. Анализ на заложените критерии.. 31

7. Коментари.. 32

Заключение. 33

Използвани източници:. 36

Въведение

Информационните и комуникационните технологии и системи с голямото си разнообразие от услуги и стоки заемат водещо място при иновациите на бизнеса. Радикалните иновации при осъществяване на бизнеса, цифровите стоки и услуги водят до нови услуги, промяна на структурата на индустрията и търговията. Днес само с щракване на мишката се получава достъп до глобалните пазари и може да се осъществи търговска операция, независимо от мястото на участниците и времето.

Интернет е среда за осъществяването на традиционния бизнес,  която прилича повече на фондова борса, където се осъществяват сделки,  претегля се стойността на една или друга стока или услуга,  разменя се информация, при това в повечето случаи двупосочна.  

Интернет революцията е далеч по-радикална от изобретяването на телевизията или телефона, става въпрос за изобретение, сравнимо с откриването на електрическия ток - и телевизията, и телефонът са следствие на електричеството - по същия начин следствие от Интернет ще е цялостната промяна в начина на правене на бизнес, в начина на общуване, в начина, по който човекът възприема и контактува със света.

С течение на времето търговията и услугите чрез Интернет излизат извън сферата на чисто компютърния бранш.  Доскоро единствено фирмите, които се занимаваха с продажби на хардуер и софтуер, използваха предимствата на този новозараждащ се бизнес.  В крайна сметка обаче доста логично е точно те да станат пионерите на електронната търговия, тъй като всичките им клиенти са компютърни потребители.  Последваха ги фирми като популярната Интернет - книжарница Amazon.com и порталните сайтове от типа на Yahoo!

..........................................................................................................................................

Заключение

Електронния бизнес се основава на няколко много прости свойства на Интернет - неговата комуникативност, универсалност и глобалност.

Цялата съществуваща техническа база служи за това да направи възможно и да улесни размяната на информация на всички потребители в мрежата.  С усъвършенстване на техническо ниво, бариерите за комуникация са вече премахнати.  Хората разбират, че възможността да се пренася информация може да носи пари и усилията се насочват в комерсиализиране на мрежата.  Появява се огромно търсене в областта на ИТ, това отваря и пазари за производителите на техника.  Всички фирми разбират, че това е бъдещето и къде по-бързо, къде по-бавно се ориентират към промяна или прекрояване на своята стратегия.:

-           В най-общ план:  от предлагането на стоки към предлагането на услуги свързани със стоките;

-           В областта на софтуера - от софтуер за единични потребители или локални мрежи към софтуер за глобалната мрежа - Браузери, Операционни системи, Офис приложения, СУБД,

-           В рекламата и промоцията:  от off-line към on-line реклама.  От Мултимедийни презентации към корпоративни статични сайтове.

-           В областта на хардуера:  От хардуер за телекомуникациите към хардуер за IP-мрежи  (рутери, сървъри, gateways…)

-           В областта на услугите:  От предлагане на информационни услуги със средствата на физическия свят  (каталози, Жълти страници, новини, списания, бюлетини и др. )  към Интернет портали с търсещи машини  (yahoo, Excite, CNN).

Всичко това формира ново създадената  така  наречена  Интернет икономика,  като се появява разделение на отношенията Бизнес - Потребител и Бизнес - Бизнес, а също и Потребител - Потребител.  Тези отношения обаче, все още в зората на Интернет носят характерните черти на физическа търговия, която наследяват.  Интернет се използва главно за е-поща, чрез която се получават поръчките.  Стоките се доставят по установените дистрибуционни канали, маркетинга се прави с установените и изпитани средства offline.  Това все още не е електронна търговия.

Електронната търговия в идеалния си вариант се извършва почти изцяло със средствата на мрежа за пренос на данни.  Никоя мрежа не е толкова развита, че да предлага едновременно:

-           предлагане на продукта от продавача;

-           търсене на продукта от купувача;

-           събиране на двете страни на едно място и размяна на информация по уговаряне на сделката;

-           юридическо сключване на сделката  (размяна на електронни документи и подписи) ;

-           превод на парични единици или техен аналог;

-           доставка на продукта;

-           след продажбено обслужване.

...........................................................................................................................................

Използвани източници:

1.      http://www.tuj.asenevtsi.com/

2.      http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/

3.      http://www.netlaw.bg/

4.      http://www.therating.net/

5.      http://bg.wikipedia.org/

6.      http://ec.europa.eu/

7.      http://faq.host.bg/

8.      http://rosoft.org/

9.      http://visionforweb.com/

10. http://www.rubella.bg/

11. http:// bg.wikipedia.org/

12. http://www.lorealparisbulgaria.com/

13. http://bg.oriflame.com/

...........................................................................................................................................

            Темата е изготвена 2010 г.

            Съдържа множество изображения.

            Най-новата информация е от 2010 г.

            Ключови думи: уеб сайт, козметичен бранш, фирми, електронен бизнес, електронна търговия, реклама, каталози, Рубелла, Л'Ореал, Орифлейм, продукти, козметика, мрежов маркетинг, анализ, конкурентоспособност


Търси за: фирми | електронен бизнес | електронна търговия | реклама | каталози | Рубелла | продукти | козметика | мрежов маркетинг | конкурентоспособност

Helpos.com >> Архив >> E-business >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (60 лв)  54.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker