Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


Курсова работа

на тема:

Анализ на възможностите за утвърждаване и доусъвършенстване на конкурентните позиции на Рокуел Интърнешънъл - ППС във водомерния отрасъл в САЩ

София, 2004 г.

Съдържание

 1.  Описание на отрасъла и производството на водомери.

 1.  Структурен анализ на конкуренцията във водомерния отрасъл

 1.  Заплаха от навлизането на пришълци в отрасъла
 2.  Интензивност на съперничество между съществуващите конкуренти в отрасъла
 3.  Заплаха от продукти заместители
 4.  Договорна сила на клиентите
 5.  Договорна сила на доставчиците

 1.  Анализ на конкурентите.

 1.  Беджър.
 2.  Нептун.
 3.  Хърси.
 4.  Кент.

 1.  Анализ на Рокуел Интърнешънъл - ППС и възможностите за усъвършенстване на стратегическите и позиции.

Откъси:

.............................

 1.  Описание на отрасъла и производството на водомери.

Традиционните функции на един водомер са измерването и показването на количество на изразходваната вода от потребителя за битови, производствени или селскостопански нужди. Водомерът се състои от три основни възела: кутия, измервателна камера и регистър за отчитане. Кутиите на водомерите се изработват в два варианта: от бронз и от пластмаса. Желателните характеристики са: трайност на продукта, устойчивост на високо вътрешно налягане, нечувствителност към резки температурни промени. През 1981 год. доминират продажбите на водомери с бронзови кутии, които са по - трайни от тези с пластмасови кутии. През същата година в производството се използват четири типа измервателни камери: пистонна, дискова, мултиджетна и турбинна. Пистонните и дисковите водомери се използват основно за битови цели, а мултиджетните и турбинните - за селскостопанско или индустриално приложение.

Производството на водомери включва: изготвяне на бронзови или пластмасови детайли, сглобяване н камерите, отчитащите механизми и кутиите под формата на заготовки и краен монтаж плюс тестване.

Бронзовите части се изработват с помощта на продължителен процес на отливане, изискващ намесата на висококвалифициран труд. Пластмасовите се произвеждат на големи и скоростни преси с цифрово - програмно управление.

Сглобяването на заготовките и крайното сглобяване се извършват на поточна линия с помощта на нискоквалифициран или неквалифициран труд.

 1.  Структурен анализ на конкуренцията във водомерния отрасъл.

1. Заплаха от навлизането на пришълци в отрасъла

Бариери за навлизане в отрасъла

Производството във водомерния отрасъл изисква високи първоначални инвестиции, т. е. високо изискване за първоначален капитал. Една напълно окомплектована мощност за производство на бронзови водомери с капацитет 1 милион броя годишно струва около 10 - 12 милиона долара. В същото време, една такава мощност за производство на пластмасови водомери изисква 4 - 6 милиона долъра първоначална инвестиция. Минималните ефективни количества са сравнително високи - 200 000 броя годишно за стандартен битов водомер, което от своя страна подсказва, че при едно по-ефективно използване на производствените мощности, ефективно използване на работната сила и високо ниво на автоматизацията и роботизацията в отрасъла, налице е възможности за високо ниво на “икономии от мащаба”. В същото време, при едно прехвърляне на производството от бронзови, към по-евтините и по-високо корозионно устойчивите пластмасови водомери е необходима инвестиция от 200 000 долара за една преса с ЦПУ, плюс още 100 00 долара за инструментална екипировка и матрици. От друга страна, годноста на дейталите за преси произвеждащи пластмасови водомери е три пъти по-краткотрайна от тези за производство на бронзови водомери. Това изисква много по-чести разходи за обновяване на износилите се детайли. Разходите за довършителни операции по кутиите с машини с ЦПУ са значителни и изискват много големи обеми от производство за да бъдат оправдани. Изграждането на една леарна за бронз е свързано с още повече разходи на капитал и време.

Основният начин за продажба на водомери е чрез директни търговски представителства на самите производители, както и чрез повече от 200 дистрибутори и агенти. Търговските представители работят съвместно със служители от службите по водоснабдяване (основните потребители на водомери) за разработване на спецификации за доставки, за уреждане на технически проблеми и по сервизното обслужване на клиентите. Много често производителите организират изложбени павилиони и щандове (често околко маси с напитки и закуски), на които обсъждат характеристиките на своята продукция. Това определя сериозните нива на създадени връзки между производителите и основните потребители, а от тук и трудния достъп на евентуалните пришълци в отрасъла към вече изградените и отлично работещи дистрибутивни канали.

...........................

 1.  Анализ на конкурентите.

1. Беджър

Badger Meter (“Беджър”) е основана през 1905 г. за производство на водомери. През 70-те години фирмата се дивесифицира в химическата промишленост, обработката на отпадни води и телекомуникациите. През 1981 г. обаче все още 80% от печалбите на компанията идват от бизнеса с водомери, кранове и аксесоари. Пазарният дял на компанията възлиза на 18%. Беджър предлага пълната листа водомери, но продажбите за битови цели са концентрирани предимно в пластмасовите и съотвретно основните й производствени мощности са насочени към производството на такива. Целевата група клиенти на компанията са малките и средни водоснабдителни служби. Въпреки удвоените продажби от 1972 г. до сега, през последните четири години основните финансови показатели за рентабилност на компанията намаляват, а именно:

Поради задълженията си по дългосрочни кредити и влошени финансови показатели, през 1981 г. компанията спира изплащането на дивиденти по емитираните си акции.

Слаби страни:

.............................

Темата е изготвена 01.2004

Темата не съдържа използвана литература.


Търси за: интензивност конкуренцията | заплахи продукти заместители | анализ конкуренцията | главни конкурентни | възможности усъвършенстване стратегическите позиции фирмата

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker