Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Курсова работа

на тема

БИЗНЕС  ПЛАН НА COMPUTER 2000 бЪЛГАРИЯ ЕООД

София, 2004 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Представяне, структура, предмет на дейност и история

2. Резюме на бизнес плана

3. Мисия на организацията

4. Визия и цели на организацията

5. Анализ на макросредата на организацията

5.1 Икономически фактор

5.2 Демографски и териториален фактор

5.3 Физически фактор

5.4 Административно - правен фактор

5.5 Метод на сценария

6. Анализ на микросредата на организацията

6.1 Доставчици

6.2 Посредници

6.3 Конкуренция

6.4 Клиенти

6.5 Анализ на ресурсите на бизнеса

7. Анализ на бранша на организацията

7.1 Доминиращи икономически характеристики на бранша

7.2 Движещите сили в бранша

7.3 Фактори осигуряващи промени в бранша

7.4 Фактори осигуряващи ни успех в бранша

8. Модел на Майкъл Портър

8.1 Интензивност на конкурентната борба и заплахи от потенциални конкуренти

8.2 Карта на стратегическите групи в бранша

8.3 Сила на доставчика при преговорите

8.4 Сила на клиента при преговорите

8.5 Стратегическа карта на закупуваните стоки

9. Диагностика на организацията

9.1 Оценка на настоящата фирмена стратегия

9.2 SWOT анализ

9.3 Анализ на разходите на организацията

9.4 Анализ на приходите на фирмата

10. Конкурентна стратегия

11. Корпоративни стратегии

12. Ролеви стратегии

13. Маркетингов план

14. Оценка на риска

15. План за осигуряване на персонала

16. Инвестиционен и финансов план

Откъси:

.............................

1. Представяне, структура, предмет на дейност и история на Computer 2000 ЕООД

1.1 Представяне, предмет на дейност

  Computer 2000 България ЕООД е регистрирано през 1995г.  Основната дейност на фирмата е внос и дистрибуторски продажби на компютърни компоненти, маркови и асемблирани компютърнии системи, софтуер, офис техника, консумативи и мрежово оборудване чрез установена дилърска мрежа  в цялата страна. Също така фирмата извършва сервиз на компютри, монитори и офис техника и е основен представител на принтерите Epson и Lexmark за България. В момента във фирмата работят 30 сътрудника с отлична професионална подготовка. Фирмата се предствлява от Станислав Костадинов, управите. През последните години COMPUTER 2000 се утвърди като един от водещите дистрибутори на висококачествени компютърни компоненти, системи и офис техника на българския компютърен пазар. За изминалата 2003 година, компанията отново постигна увеличение на оборота, който надмина 5 млн. долара.

  1.2 Структура

  Дейността на фирмата се извършва в следните търговски обекти:

Централен офис на фирмата с адрес ул. Слатинска 87, 1574 София както и сервиз и складово помешение в същата сграда(Графика 1)

(Графиката не е поместена в тук, тъй като увеличава размера на файла до неприемливи размери за резюме).

  1.3 История на фирмата

  Европейският дистрибутор COMPUTER 2000 е основан през 1983 със седалище Мюнхен, Германия. Фирмата е специализирана в търговия на едро на компютърни и комуникационни продукти и е лидер в тази област в Европа. През 1998 г. фирмата е закупена от TECH DATA - USA и с това концернът TECH DATA / COMPUTER 2000 заема второ място в класацията на най-големите дистрибутори за компютърни продукти в света с 8 000 служители, работещи в над 40 дъщерни фирми в Европа, Северна и Латинска Америка, Близкия Изток и с оборот над USD 25 млрд. за 2003 г. Чрез мрежа от 75 000 дилъри TECH DATA / COMPUTER 2000 продава продукцията на водещи производители като Apple, Autodesk, Corel, EPSON, HP, IBM, Intel, Lotus, Microsoft, NEC, Novell, Toshiba, 3Com и много други.

  COMPUTER 2000 България ЕООД е регистрирано през 1995г., като част от немския концерн COMPUTER 2000. Първоначалният капитал на дружеството е изцяло собственост на COMPUTER 2000 AG - Германия. През първата половина на 2000г. между COMPUTER 2000 България ЕООД и COMPUTER 2000 AG е подписан договор, поставен на основата на франчайзинг и фирмата става българска собственост. Всички съществуващи договори, кредитни линии и условия на търговия между фирмата и нейните доставчици, както и с COMPUTER 2000 AG - Германия, са запазени.

2.Резюме на бизнес плана

  Като организация работеща в силно конкурентния бранш на фирмите предлагащи компютърни компоненти и услуги, единствения шанс за запазване и увеличаване на клиентелата и печалбите е поддържането на изключително богат асортимент на стоки, бързо и учтиво обслужване на много атрактивни цени.

  Моментното икономическо състояние в България не е в помощ на средния бизнес, често не дава шансове за развитието му и много често изправя пред него различни предизвикателства, застрашаващи съществуването му, като в същото време огромната конкуренция в бранша веднага се стреми и най-често успява да запълни мястото освободено от напусналия бранша.

  Административните норми често са противоречиви, а понякога и абсурдни, създават затруднения и допълнителни финансови разходи за изпълнението им, като същевременно не осигуряват сигурност и вяра в постоянството им и най-често са свързани с периода на управление на дадена партия.

  Престъпността в страната е висока, а действията на правната ни ситема по ограничаването й са неефективни, това също създава допълнителни разходи, извън тези необходими за покриване на щетите, възникнали от престъпност.

  Друго предизвикателство е навлизането на солиден брой фирми на софийския пазар през последните 2-3 години, които променят изцяло облика на този пазар.

  Това навлизане на тези фирми няма да е фатално за нашата организация, а точно обратно то ще мотивира за по-качествена работа и в крайна сметка ще успеем да запазим клиентите си в гр. София и дори да ги увеличим, предприемайки отварянето на нов офис на фирмата в град Бургас поради големия интерес от много бургаски фирми и физически лица и липсата на сериозна фирма на този пазар.  

  Като белег на организацията, който създава изключителна компетентност ние можем  да посочим собствеността върху офисите ни и материалната база, която ни дава изключителната възможност да поддържаме някои цени на по-ниско ниво - безспорен плюс в условията, в които работим. Като друг такъв белег можем да отбележим изключителната обвързаност на персоналът ни с фирмата, което е гаранция за по-качествена работа.

  Като всяка друга и организацията ни притежава силни и слаби страни, които са от особено значение при формирането на нашата фирмена стратегия, а тя е именно:

стремим се да бъдем пазарен лидер в бранша, желаем да запазим сегашните си клиенти и да ги увеличим, което да ни даде гаранции за по-нататъшното ни развитие и да увеличи досегашните ни приходи.

  Ние желаем да запазим гъвкавостта на фирмата ни по отношение на посрещането на пазарните предизвикателства, като я направи още по-атрактивна в очите на клиентите ни.

.......................

6. Анализ на микросредата на организацията

  6.1 Доставчици

  При анализа на това поле се обръща внимание на следния факт: обособени са две групи доставчици

1. доставчици с монополно положение - НЕК, ТЕЦ, БТК, СОТ

2. изборни доставчици - избират се от фирмата.

 

 6.1.1 Анализ на доставчиците монополисти

 Както вече бе споменато известни трудности при дейността на фирмата се създават при наличието на ценова дискриминация от първите 3 от изброените доставчици. Тази дискриминация се отразява неблагоприятно на фирмите занимаващи се със среден и дребен бизнес, поради високите цени на ресурсите, които използват.

  Аргументът принуждаващ ни да разглеждаме и СОТ като доставчик монополист е следният: държавата на осигурява необходимата сигурност при извършване на търговска дейност, огромна част от фирмите стават жертва на обири. Неефективното правоприлагане освобождава болшинството от извършителите на тези престъпления 24 часа след задържането им. Computer 2000 има договор със СОТ и двама служитела на СОТ постоянно присъстват на обектите на фирмата.

 6.1.2 Анализ на изборните доставчици

  Фирма, която се занимава с търговия на компютри обикновенно предлага стоки на огромен брой производители, които се явявaт нейни доставчици. Но също така трябва да се отбележи, че дадената фирма осъществява директен контакт с много малка част от тези доставчици, като връзката се осъществява преди всичко от търговски посредници - складове и фирми за търговия на едро, представителства на чужди фирми. Самата ни фирма Computer 2000 е официален представител на марките принтери Lexmark и Epson, които са едни от най-продаваните в света.

  Фирмата  осъществява директна трайна връзка със следните доставчици:

  1. FUJITSU SIEMENS Computers - директно доставят на фирмата ни от чужбина компютри, настолни и преносими, монитори, сървъри и др.

  2. Lexmark - принтери и консумативи. Computer 2000 е бизнес партнъор с фирмата Lexmark и официален представител на нейните продукти. Разработена е специална дистрибуторска мрежа и за последната година принтерите на Lexmark са били най-продавани в България главно заради съотношението цена - качество и добрата рекламна кампания в началото на миналата година инициатор на която беше нашата фирма.

  3. Epson - принтери: мастиленоструйни, матрични, цветни лазерни, моно лазерни;консумативи, скенери, цифрови камери, видеопроектори.

Нашата фирма е основен представител за България и на Epson. Макар че е по-млада фирма за нашата страна, продуктите на Epson добиват все по-голяма популярност у нас и все повече клиенти предпочитат тази марка заради качествените продукти.

  4. Microsoft България - софтуер, мишки, джойстици. Както е известно на повечето хора компанията Microsoft е монополист с продукта си Windows и това се отнася и за България и 98% от клиентите на Computer 2000 предпочитат да закупят Windows софтуер за своите домашни или фирмени компютри.

  5. ADAPTEC - SCSI адаптери  и кабели. Директно от чужбина се доставя продукцията на тази фирма.

  Тези фирми доставят стоките си директно в търговската мрежа на Computer 2000, връзката е дълготрайна и коректна. Разплащанията се осъществяват безпроблемно и за бъдеще тези фирми залагат големи надежди за нашата организация да развиват пазара на техните стоки. Обмислят се няколко проекта с Lexmark, но засега това са само идеи, които надяваме се ще се осъществят.

.........................

Темата не съдържа използвана литература.

Темата е изготвена 04.2004г.


Търси за: предмет дейност | анализ макросредата | анализ микросредата | доставчици | посредници | конкуренция | клиенти | модел Майкъл Портър | SWOT анализ | конкурентна стратегия | маркетингов план | план осигуряване персонала | инвестиционен финансов план

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker