Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 12.00 лв


Реферат

На тема:

Компенсационни операции. Същност, видове, технология, сравнителен анализ на предимствата и рисковете при приложение на различните видове компенсационни сделки.

2004г.

Съдържание:

 1.  Същност на компенсационните операции.
 2.  Класификация на обвързаните операции според ИКЕ при ООН
 3.  Бартер
 4.  Компенсационни сделки.
  1.  Обвързани операции с предварителна компенсация.
  2.  Паралелни насрещни операции
  3.  Насрещни операции с последваща покупка
 5.  Сделки офсет (offset)
 6.  Сделки суич (switch)
 7.  Сделка суап (swap)
 8.  Компенсационни съглашения
 9.  Класификация на базата на връзки и зависимости на насрещните операции от фазите и етапите на развитие на възпроизводствения цикъл.
 10.  Основни видове обвързани операции

Откъси:

.................................

1. Същност на компенсационните операции.

В основата на компенсационните сделки е заложен принципа на равностойността на обмена между партньорите. Компенсационните /насрещни/ обвързани операции обхващат всички видове сделки, в основата на които стои размяната на стока със стока с или без участието на пари като платежно средство. Международният стопански живот обуславя появата и на такива форми на компенсация, в основата на които стоят прогресивни фактори като научно-техническия прогрес, необходимостта от съвместното решаване на проблеми на ресурсното и енергийно осигуряване на производството, опазването на околната среда и други. Компенсационните сделки имат и значителен маркетингов ефект. Според Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие насрещна  е всяка международна търговска операция, в рамките на която продавачът се задължава да приеме стоки или услуги от купувача вместо заплащане. Съвременната компенсация се разглежда като едно от предимствата на партньорите в хода на търговските преговори. Тя позволява да се демонстрира пред купувача добрата воля на продавача, като в крайна сметка експортът се реализира без да се прибегне до използване на компенсация. Днес на основата на компенсационният принцип се обменят не само стока срещу стока като материално - веществен продукт, но и различни видове услуги(например интелектуални услуги).

Според френската асоциация за компенсационните операции и компенсацията е търговска операция, чрез която продавачът се задължава да реализира в страната на своя клиент покупки, трансфер или услуги в замяна на една продажба, която се осъществява единствено при това условие.

...........................

2. Класификация на обвързаните операции според ИКЕ при ООН

2.1. Бартер - това е натурална размяна на стока срещу стока без участието на пари.

2.2. Компенсационни сделки - компенсационна сделка в чист вид (compensation deal) - размяна на основата на един договор на стока срещу стока с частично участие на пари в ролята на уравновесяващ фактор с цел изравняване на салдото на финансовите отношения между страните

2.2.1. Обвързани операции с предварителна компенсация - осъществяване на предварителна покупка в качеството на частично заплащане на последващ износ.

2.2.2. Паралелни насрещни операции - в рамките на две успоредни по време и юридически напълно самостоятелни външнотърговски операции се реализира в определено съотношение принципът на компенсацията.

2.2.3. Насрещни операции с последваща покупка - съчетание от две юридически самостоятелни сделки, при които втората се покрива чрез насрещна покупка осъществен износ с първата операция.

Последните три операции се обобщават по наименованието “сделки на принципа buy back”, които по смисъл са идентични с понятието countertrade”.

2.3. Сделки офсет (offset) - това понятие е познато от борсовата търговия като “обратна операция”.

2.4. Сделки суич (switch) - това е вариант на насрещната операция

2.5. Сделка суап (swap) - тя представлява прилагане на компенсационния принцип на основата на прехвърляне на задължения по сметки

2.6. Компенсационни съглашения - за тях е характерно заплащане с резултатната продукция, получена от експлоатацията(потреблението) на предварително осъществен внос на стоки с производствено предназначение.

........................................

В 4 точка са разгледани подробно изброените във точка 2 разновидности на обвързаните операции.

Темата е изготвена 01.2004г.

Използвана литература (4 източника).

Темата не съдържа графики и формули.


Търси за: компенсационни сделки | сделки офсет | offset | сделки суич | сделки суап

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 12.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker