Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА “ИКОНОМИКА”

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

КАЗУС

ПО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ

II Вариант

BUS 930

2004 г.

  Съдържание

 1.  Представяне - цели на фирмата
 2.  Структура на управлението
 3.  Структура на персонала
 4.  Характеристики на външната среда
 5.  Конкуренция
 6.  Стратегии за конкурентна борба
 7.  Диференциран подход
 8.  Лидерство в разходите
 9.  Стратегически проекти - Чайкафарма - навлизане във фармацевтичното производство
 10.  Прогноза за 2004г.-2005г. спрямо 2003 г
 11.  Данни за фирмения план за 2005 г.

Използвани източници

 1.  Представяне - цели на фирмата :

“Търговска лига - Национален Аптечен Център” АД е най-големият фармацевтичен дистрибутор в България. Дружеството е основано през 1991 г. и след 10 годишната си дейност днес заема 42% пазарен дял в бранша. От самото си основаване Търговска Лига създава собствена структура от регионални клонове, покриващи цялата територия на страната. Днес компанията извършва доставки до всяка точка на България в рамките на 2 часа, снабдява ежедневно над 3300 аптеки, над 250 здравни заведения (болници, клиники, диспансери, поликлиники и др.), 400 магазина за храни и изпълнява над 5000 поръчки на ден.

           От основаването си в края на 1991 г. Търговска Лига се стреми към лидерски позиции на пазара чрез дългосрочно стратегическо планиране и оптимално съчетаване на продуктови и финансови познания. Така, главната цел е полагането на основите на безупречна дистрибуторска практика чрез концептуално и технологично въвеждане на най-високите и модерни стандарти.

1991 - 1994 г. 

През първите четири години целта на компанията е да се наложи като универсален национален вносител и дистрибутор на фармацевтични продукти. За да установи и разшири своята продуктова листа и присъствие във всички терапевтични области, Търговска Лига сключва няколко договора за внос и дистрибуция на стоки с водещи световни фармацевтични производители. В същото време, значителни кредитни ресурси и цялата печалба са инвестирани в изграждането на транспортната и складова инфраструктурата на фирмата на територията на цялата страна.

Развитието на дългосрочни връзки с клиентите е от първостепенно значение в стратегията за развитие на Търговска Лига. През 1992 г. компанията започва и дистрибуция на продукти на български фармацевтични производители.

Отварянето на Националните Аптечни Центрове на Търговска Лига в Пловдив и Варна отбелязва преимуществото на компанията в областта на продуктовото познание. Търговска Лига утвърждава лидерските си позиции на болничния пазар с редовното си участие в конкурсите за лекарствоснабдяване.

1995 - 1998 г.  

Независимо от сложната икономическа ситуация в страната през този период, която се отрази и върху здравеопазването, Търговска Лига привлича, мотивира, обучава и задържа на работа голям брой млади фармацевти, юристи, инженери и икономисти. Усилията на компанията се фокусират и върху своевременните и пълни доставки за центровете за спешна медицинска помощ. Вносът на нерегистрирани в България лекарствени продукти е възложен на Търговска Лига от Министерство на здравеопазването за срок от три години. По общо признание, към края на 1998 г. Търговска Лига се утвърждава като най-голям дистрибутор на лекарствени продукти на Балканския полуостров. Нейната логистична структура е уникална за страната и Балканите. Модерните складови бази, автоматизираните системи за набиране на поръчките, методите на работа, следващи всички изисквания на стандартите за добра дистрибуторска практика /GDP/ за ефективно, бързо и отговорно изпълнение на доставки, въведени с цел да удовлетворят нуждите на клиентите, са сред най-важните постижения за периода.

След 1999 г. ...

        В съответствие с цялостното развитие до момента, през 1999 г. Търговска Лига е преобразувана от еднолично дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество, с Управителен и Надзорен съвет.

.......................................

Казусът е изготвен 2004г.

Казусът съдържа таблици и графики

В казусът са посочени 3 източника на информация


Търси за: представяне | цели фирмата | структура управлението | структура персонала | характеристики външната среда | конкуренция | стратегии конкурентна борба | диференциран подход | лидерство разходите | стратегически проекти | прогноза 2004 2005г спрямо 2003 | данни фирмения план 2005

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker