Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КАТЕДРА “СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ

РЕФЕРАТ

по “Управление на логистичните дейности”

на тема:

Концепцията “Точно навреме” (Just in time)

София, 2006 г.

Съдържание

І. Определения за системата JIT...........................................................................................стр.6

ІІ. Принципи на системата JIT..............................................................................................стр.8

ІІІ. Елементи и механизъм на функциониране ...............................................................стр.10

ІV. „КАНБАН” - информационната система на JIT.......................................................стр.11

V. Предимства и недостатъци на JIT.................................................................................стр.20

VІ. Развитие на JIT................................................................................................................стр.25

VІІ. Икономически резултати..............................................................................................стр.34

Едно от решенията за контрола на равнищата на запасите и съгласуване на работата на производствените звена в голямосерийното производство е японското предизвикателство “Точно на време”. Основната идея е клиентът, с акта на покупката на крайното изделие, да предизвика “задвижване” на производството и така да предизвика изтегляне в целия процес. Така кардинално се решава проблемът за определяне размера на партидата (Колко?) и момента на пускането й в производство (Кога?) - отговор дава самият клиент при всеки конкретен случай на търсене. По този начин при JIT размерът на партидата клони към единица и равнището на заделите между всеки две работни места или производствени звена се саморегулира така, че да се поддържа желаното ниво на обслужване за потребяващото звено (клиента). Това се постига с картите “„канбан””, като във варианта с една карта дори се намесват и елементи на планиране.

Тази система е предложена на японските производители и е доказала своята ефективност и в САЩ. Системата JIT първоначално е била създадена  за повишаване качеството на продукцията. Логиката на системата JIT предполага намаляване на запасите от материали до нивото, необходимо само за производството на дадена партида продукция. Това принуждава доставчиците да „натоварват” материали само със 100 % качество. Затова резервни запаси на склад със JIT системата не се създават. Всеки поставен детайл трябва да удовлетворява стандартните качества. Съкращението на запасите от стоки довело до това, че на пръв план са се появили проблеми с качеството на комплектованите продукти и с обслужването на превозвачите , което е принудило доставчиците и превозвачите да се замислят как да повишат качеството. Клиентите правят поръчки на доставчиците по жестоки графици, които често предполагат ежедневни и ежечасни доставки. Разходите за оформяне на поръчките стават значителни, затова фирмата прави често доставки, така че да минимизира разходите за поддържане на запасите от товари. Такива показатели като време за попълване на запасите от стоки и надеждност на доставките вълнуват производителя, мениджъра, работещи със системата JIT , които са длъжни да се стремят към минимизиране на времето за попълване на запасите с товари и максимизиране надеждността на доставките.

………………………. 

VІІ. Икономически резултати

    Системата JIT широко се практикува в производството на продукти по поръчка. Нейното използване в търговията на дребно води до повишаване доходите на фирмите, търгуващи на дребно, ако те са способни точно да прогнозират потребителското търсене. Обаче системата JIT не се използва така широко в промишлените отрасли, произвеждащи сезонна продукция. Например при производството на консервирани праскови, свежите праскови трябва да се обработят и консервират в продължение на няколко седмици в края на лятото и след това да се продават достатъчно равномерно в продължение на следващите 52 седмици. Макар че JIT често се смята за нова система за управление на запасите, тази концепция се е използвала в САЩ в заводи с крайни цикли на производство по сглобяване на автомбили в Детройд през 1920 г. Желязната руда пристигала от кораби  и в завод на Ford се превръщала в стомана, след което се е щамповала и отливалав автомобилни детайли, които са се използвали за сглобяване на автомобили в течение на няколко дни след пристигане на желязната руда от Минесота. През 1926 г. Форд казал:»Загубите - това е излишъкът от запаси на материали и продукти, които водят до повишаване цената и понижавана на заплатите». Американските бизнесмени забравили за системата JIT през периода на изобилието, докато не свършила Втората световна война. Професор Бернард Дж. Ла-Лонд обяснява защо това е станало така: ”В продължение на 35 години повечето бизнесмени в САЩ решавали много проблеми , запасявайки се с ресурси и ако вършело работа, то всички били удовлетворени и щастливи - дотавчици, продавачи, клиенти и др.” [1]

…………………….

Използвана литература

[1]. Джонсон Дж., Вуд Д., Вордлоу Д., Мэрфи П., Современная логистика.

Вильямс. 2004, Р. 85-89

[2]. Сергеев В.,  Логистика в Бизнесе. ИНФРА-М, Москв., 2001. Р. 102-111  

[3]. Сп. Логистика, Българска транспортна преса, бр. 3.

ноември-декември, 2005. Р. 25-28

[4]. Сток Р. Джеймс., Ламберт М. Дуглас, Стратегическое управление логистикой. ИНФРА-М, Москва, 2005. Р. 266-270

[5]. Slack N., Chambers S., Harland C., Harrison A., Johnson R., Operation Management. 2 nd ed., Pitman Publ., 1998

…………………

Темата е изготвена 05.2006

Темата съдържа илюстрации на системата Just In Time.

Темата съдържа една сравнителна таблица.

Ключови думи: Just in time система, определение и принципи, елементи и механизъм на функциониране, КАНБАН информационна система, предимства и недостатъци на JIT, развитие, икономически резултати, JIT в Xerox Europe и BOSE.


Търси за: Just time система | определение принципи | елементи механизъм функциониране | икономически резултати

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker