Концепцията "Точно навреме" (Just in time)

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2007-09-07
Рейтинг:
4.5 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 34 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Стопанска логистика
Предмет: Управление на логистичните дейности
Цена:
 (30 лв) 28.50 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.50 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (51KB)          Html format .Html (33KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Just in time система, определение и принципи, елементи и механизъм на функциониране, КАНБАН информационна система, предимства и недостатъци на JIT, развитие, икономически резултати, JIT в Xerox Europe и BOSE.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Едно от решенията за контрола на равнищата на запасите и съгласуване на работата на производствените звена в голямосерийното производство е японското предизвикателство “Точно на време”. Основната идея е клиентът, с акта на покупката на крайното изделие, да предизвика “задвижване” на производството и така да предизвика изтегляне в целия процес. Така кардинално се решава проблемът за определяне размера на партидата (Колко?) и момента на пускането й в производство (Кога?) - отговор дава самият клиент при всеки конкретен случай на търсене. По този начин при JIT размерът на партидата клони към единица и равнището на заделите между всеки две работни места или производствени звена се саморегулира така, че да се поддържа желаното ниво на обслужване за потребяващото звено (клиента). Това се постига с картите “„канбан””, като във варианта с една карта дори се намесват и елементи на планиране.

Тази система е предложена на японските производители и е доказала своята ефективност и в САЩ. Системата JIT първоначално е била създадена за повишаване качеството на продукцията. Логиката на системата JIT предполага намаляване на запасите от материали до нивото, необходимо само за производството на дадена партида продукция. Това принуждава доставчиците да „натоварват” материали само със 100 % качество. Затова резервни запаси на склад със JIT системата не се създават. Всеки поставен детайл трябва да удовлетворява стандартните качества. Съкращението на запасите от стоки довело до това, че на пръв план са се появили проблеми с качеството на комплектованите продукти и с обслужването на превозвачите , което е принудило доставчиците и превозвачите да се замислят как да повишат качеството. Клиентите правят поръчки на доставчиците по жестоки графици, които често предполагат ежедневни и ежечасни доставки. Разходите за оформяне на поръчките стават значителни, затова фирмата прави често доставки, така че да минимизира разходите за поддържане на запасите от товари. Такива показатели като време за попълване на запасите от стоки и надеждност на доставките вълнуват производителя, мениджъра, работещи със системата JIT , които са длъжни да се стремят към минимизиране на времето за попълване на запасите с товари и максимизиране надеждността на доставките.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.49 сек