Организация на отчитането на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията по примера на Пловдив – БТ АД.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2005-03-04
Рейтинг:
3.2222 1 2 3 4 5
(18 гласа)
Дължина: 117 стр.
Специалност: Счетоводствто и контрол.
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (143KB)          Html format .Html (83KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност и класификация на разходите, видове себестойност, калкулиране на разходите, счетоводно отчитане, методика за анализ на разходите, счетоводна политика на Пловдив - БТ АД.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети са посочени основните потребители на финансовите отчети, а именно: инвеститори, персонал, заемодатели, доставчици и други търговски кредитори, клиенти, правителството и правителствени служби, общественост. Всеки един от посочените потребители желае да намери във финансовите отчети информация за активите, пасивите, собствения капитал, доходите, разходите и паричните потоци, която да е в пълен унисон с Международните счетоводни стандарти. От тази гледна точка се изисква предприятието, което прилага МСС да разполага с добре подготвени професионалисти и с финансови ресурси, за да може да удовлетвори изискванията на външните потребители на финансовата информация.

Една от ключовите категории, обект на счетоводно отчитане са разходите и в частност разходите за дейността. Разходите влияят пряко върху финансовия резултат на стопанските субекти и като такъв изискват правилно отчитане, оценка, управление и контрол. Това е немислимо без познаване на основните норми на счетоводната отчетност, въведени с хармонизирането на българското счетоводно законодателство с международното.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек