Себестойност и калкулация в производството

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-10-11
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 7 стр.
Цена:
15 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (42KB)          Html format .Html (36KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

характеристика и видове себестойност, икономически показател, производствен процес, счетоводно законодателство, елементи на калкулацията, методология, калкулационна единица, методи за калкулиране

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Себестойността на продукцията е основен икономически показател за характеризиране състоянието и равнището на развитие на всяка производствена дейност. В този показател намира синтезиран израз действието на голяма част от факторите на производствения процес.

Себестойността изразява колко струват на самото производство създадените продукти на труда. Тя е паричен израз на разходите. Разходите се делят на няколко групи:

1. Според значението на разходите за предприятието и начина на тяхното възникване, те биват: разходи за управление и разходи за осъществяване на дейността.

2. Според икономическата им природа биват: материални, трудови и финансови.

3. Съобразно движението на стойността на употребените ресурси в стойността на готовия продукт са: разходи на овеществен труд и разходи на жив труд.

4. Според отношението им към обема на създадената от стопанската дейност продукция или услуга биват: променливи и условно – постоянни.

5. Според значението на разходите за осъществяване на оперативната производствена дейност те са: основни производствени разходи и допълнителни разходи.

6. В зависимост от начина на включване на разходите в себестойността са: преки технологични разходи и косвени технологични разходи.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.59 сек