Приходи на фирмата. Общ, среден и пределен приход. Производствени разходи: обща характеристика и класификация. Видове печалба

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-02-23
Рейтинг:
2.3333 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 19 стр.
Университет: Икономически университет - гр. Варна
Специалност: Икономика на търговията
Предмет: Микроикономика
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (45KB)          Html format .Html (34KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

приходи, общ приход, среден приход, пределен приход, производствени разходи, явни разходи, неявни разходи, икономически разходи, маржинални, печалба, икономическа печалба, счетоводна печалба, равнище на цените, крива на търсене, крива на предлагане

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Основен движещ мотив в дейността на фирмата е максимизиране на печалбата. Нетният обем зависи от размера на основните променливи, каквито са приходите и разходите. Като стопанска единица фирмата купува производствени фактори, за които прави разходи. С помощта на закупените ресурси, тя създава продукция, която продава на пазара и получава приходи. Съотношението между приходите и разходите в баланса на фирмата определя ефективността на нейната дейност. Затова оценката на тези  величини има важно значение за фирменото поведение по отношение на производството и предлагането. С оглед на това съществено място в микроикономическото познание заема теорията за приходите на фирмата, която наред с основните закономерности на тяхното формиране, разглежда и условията за минимизиране на производствените разходи в краткосрочен и дългосрочен период.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.94 сек