Общи правила за ползване

Достъпът на потребителя до сайта се предоставя въз основа на следните общи правила, които Helpos.com може да променя по всяко време, като се задължава своевременно да публикува промените на видно място.

С кликване на която и да е от изградените хипер-връзки на Helpos.com, потребителят декларира че се съгласява с настоящите общи правила.

На потребителите се забранява да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на страницата, включително:

  • Да имат достъп до данни, които не са предназначени за тях или да се включват в сървъра или в клиентски файл, за които клиента не е дал разрешение за достъп.
  • Да се опитват да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата.
  • Да правят пробив в системата или други действия без съответна оторизация.
  • Да се опитват да се намесват в услуги, които не са предназначени за тях, включително чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, разрушаване на информацията.
  • В случай на доказани неправомерни действия, Helpos.com си запазва правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на потребителя на компетентните органи на Република България.
Време за зареждане: 0.25 сек