Анализ на динамиката, структурата и разпределението на печалбата.

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2004-05-17
Рейтинг:
3.4 1 2 3 4 5
(10 гласа)
Дължина: 87 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (73KB)          Html format .Html (46KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност, роля и специфични особености на печалбата, видове печалба, фактори влияещи върху печалбата (вътрешни и външни), формиране на печалбата, счетоводни аспекти, анализ на печалбата на зппок "Родопи" (теоретична част).

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Основна цел на настоящата разработка е да се установи и анализира печалбата, която се реализира. Обект на изследване също така е съотношението между обем дейност, разходи и печалба. Като положително явление се оценява запазването на съотношението разходи-печалба от миналия отчетен период или увеличаване дела на печалбата. Това означава постигане на по-високи темпове на нарастване на печалбата в сравнение с нарастване на разходите и на приходите като цяло. Чрез анализа на печалбата се цели да се разкрият и настъпилите изменения, положителни и негативни влияния на факторите и причините, породили тези промени, както и съществуващите резерви и тяхното въвличане в дейността, както и за повишаване на финансовите резултати.

ЗППОК „Родопи” с. Бяла река, Пловдивска област, е създадена през месец юли 1990 г. Кооперацията е регистрирана по ЗДДС – чл. 14, ал. 1, считано от 20.06.1994 г. Основната стопанска дейност на кооперацията е производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция в прясно и преработено състояние от растителен и животински произход, производствени услуги на членовете на кооперацията и на други физически и юридически лица. Кооперацията осигурява голяма част от работните места в региона и по този начин решава не само икономическите, но и редица социални въпроси.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек