Същност, цели и проблеми на фискалната децентрализация.

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2006-11-27
Рейтинг:
3.75 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 6 стр.
Цена:
14 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (45KB)          Html format .Html (17KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност, цели и принципи на финансовата децентрализация, проблемни области, финансиране на общинските разходни отговорности, подобряване на нормативната среда.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

1. СЪЩНОСТ

Две институционални нива осигуряват публични блага в публичния сектор- централизирано и децентрализирано. Те пораждат определена система за разпределение и преразпределение на финансовите ресурси в публичния сектор, наречена фискална децентрализация. Тя разглежда вертикалната структура на публичния сектор и фискалните взаимоотношения между различните нива на управление в тази структура.,т.е. на местните власти да се предоставят такива по вид и размери приходи, които да осигуряват изпълнението на делегираните им задължения и отговорности по осигуряване на публични блага, съответстващи по количество и качество на предпочитанията на местното население.

2. ОСНОВНА ЦЕЛ

Предоставяне на публични услуги по количество, качество и цени, съответстващи на потребностите и съобразени с възможностите на гражданите, на основата на устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности на общините със стабилни приходоизточници и ефективен граждански контрол.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.49 сек