Маркетингов анализ на фирма

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-04-25
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 31 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Фирмена стратегия
Предмет: Фирмена стратегия
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (108KB)          Html format .Html (53KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

маркетингов анализ, мисия на фирмата, направление на диверсификация, статут на дружеството, предмет на дейност, характеристика на приходи и разходи, анализ на капитала, трудови ресурси, планиране на продуктите и продажбите, финансов мениджмънт, IRP, SWOT анализ

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Анализира се производствената програма на дружеството чрез натурите, стойностните обеми, структурата и динамиката на произведената и реализирана продукция. Анализират се разходите за производство по статии на калкулация, по вид /постоянни и променливи/, по структура и по динамика. Целта на анализа е да се определят основните тенденции в производствената програма. Чрез анализа се постигат следните резултати:
- определят се основните съотношения в бъдещата производствена програма по натури и стойностни обеми;
- определят се себестойността и рентабилността по производства и дейности;
- дават се заключения за структурни промени на производствената програма.

Фирмата си е поставила за цел да диверсифицира дейността си в производството на килими тип персийски също изисква наличието на специализирана текстилна техника за тъкане, обримчване и оресняване. За тъкането са необходими станове с голяма мощност и ширина на основата не по – малка от 2.50 м. Такъв тип текстилна техника се предлага от германски, италиански, френски, английски и руски производители на текстилна техника.

Най – подходящи за производството:
При изгодно най-добри икономически условия са текстилните станове на фирма “Текстима” – Германия.

Техните основни технологически и стойностни характеристика са:
- ширина на основата 2.50 м.,
- часова производителност – 1.76 лин. м. за час
- мощност на основния двигател – 7.8 kw/h
- цена на придобиване до пускане в редовна експлоатация – 3 000 лв.
За обримчването са необходими специализирани машини – оверлог. Най – подходящи са Ун. спец. 81200 – АГ. Характеристиките му са:
- часова производителност – 7 лин.м. за час
- мощност на основния двигател – 0.200 kw/h
- цена на придобиване до пускане в редовна експлоатация – 25 лв.

За оресняване са необходими специализирани машини. Най – подходящи за случая са машини “Титан”. Нейните характеристики са:
- часова производителност – 7 лин. м. за час
- мощност на основния двигател – 0.200 kw/h
- цена на придобиване до пускане в редовна експлоатация – 300 лв.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек