Системи на управление в организацията. Видове власт.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2004-02-24
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 20 стр.
Цена:
15 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (27KB)          Html format .Html (19KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

бюрократична система на управление, схеми на управление, типове: семейни фирми, пулсиращи организации, оранизации с две лица, шахматни организации, комисарски организации, бюро-баронски организации, еретични организации, самосъздаващи се екипи, класически, съвременен подход на управление, видове власт: принудителна, законна (традиционна), еталонна, експертна, лидерство - начини на влияние, самолидерство.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Всяка бюрокрация се състои от два основни елемента, които могат да бъдат наречени "гнезда" и "канали". Гнездата представляват отделите в които работят специалистите и където се събират и анализират специализирани данни, информация и знания. Например, техническите данни отиват при инженерите, търговските - в търговския отдел и т.н. От там нататък, по искане на прекия ресорен ръководител или по инициатива на самия отдел в лицето на главния специалист, някаква част от информацията, евентуално обобщена, може да мине по канала до по-горното ниво. От там информацията може да се придвижи на друго място или не. Придвижването на друго място може да е нагоре - по искане на ръководителят от по-високо ниво или по инициатива на ресорния ръководител, надолу - ако ресорният ръководител счете за нужно, и по изключение по хоризонтала до друг ресорен ръководител - ако ресорните ръководители смятат, че проблемът засяга двата ресора и може да се реши на "ниско" ниво.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни разработки:

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.49 сек