Лидерство в административна среда.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2004-10-31
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(12 гласа)
Дължина: 39 стр.
Университет: Софийски университет Свети Климент Охридски.
Специалност: Публична администрация.
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (54KB)          Html format .Html (43KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

разбиране и дефиниции за лидерство, разлика между лидер и мениджър, етапи, характеристики и участници в административния лидерски процес, ролята на административния ръководител като лидер, последователи, характеристика на проблемите, комуникация.

Частично (кратко) резюме на темата

Настоящата дипломна работа предоставя общ преглед на лидерството, като процес и разглежда елементите на лидерството: лидер – последователи – ситуация и тяхната връзка. Прави сравнителен анализ между лидерството и мениджърството, като акцентира върху статуса на лидера и статуса на мениджъра; взаимодействието им вътре в групата и с външната среда. Проследява етапите на лидерския процес чрез описание на музикална метафора. В работата се характеризира ролята на административния ръководител като лидер, като отхвърля лидера – “бюрократ”, който работи в една спокойна среда. Промяната на ситуацията не оказва промяна върху неговия стил на ръководство. Административната дейност не е творческа дейност, индивидуалната изява не се толерира, начина на решаване на проблемите е рутинен. Общата цел се постига трудно, защото членовете на организацията не се чувстват ангажирани към работата, която вършат и не усещат положителния резултат от своите действия. Предлага се взаимодействащият лидер, като административен ръководител от нов тип. Разгледан е и въпроса за управлението на конфликтите, като основа на лидерството в административна среда. В тази връзка в работата се прави преглед на особеностите на последователите, на техните преживявания, емоции и страхове по пътя към постигането на общите цели. Предлагат се правила за подобряване на лидерския процес в администрацията. Административният ръководител като лидер трябва да овладее техниката на комуникация с членовете на екипа си. Трябва да прилага общуването лице в лице и да отправя послания, които да са разбираеми за последователите, да има обратна връзка с тях. Да прилага екипния метод на работа, където всеки от членовете на екипа се чувстват ангажирани с работата, която вършат и носят отговорност за постигането на крайните цели.

В заключение в дипломната работа се дават препоръки какъв тип лидерство трябва да овладее административния ръководител и какъв стил на ръководство трябва да избере.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек