Лидерство в административна среда.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2004-10-31
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(12 гласа)
Дължина: 39 стр.
Университет: Софийски университет Свети Климент Охридски.
Специалност: Публична администрация.
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (54KB)          Html format .Html (43KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

разбиране и дефиниции за лидерство, разлика между лидер и мениджър, етапи, характеристики и участници в административния лидерски процес, ролята на административния ръководител като лидер, последователи, характеристика на проблемите, комуникация.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Настоящата дипломна работа предоставя общ преглед на лидерството, като процес и разглежда елементите на лидерството: лидер – последователи – ситуация и тяхната връзка. Прави сравнителен анализ между лидерството и мениджърството, като акцентира върху статуса на лидера и статуса на мениджъра; взаимодействието им вътре в групата и с външната среда. Проследява етапите на лидерския процес чрез описание на музикална метафора. В работата се характеризира ролята на административния ръководител като лидер, като отхвърля лидера – “бюрократ”, който работи в една спокойна среда. Промяната на ситуацията не оказва промяна върху неговия стил на ръководство. Административната дейност не е творческа дейност, индивидуалната изява не се толерира, начина на решаване на проблемите е рутинен. Общата цел се постига трудно, защото членовете на организацията не се чувстват ангажирани към работата, която вършат и не усещат положителния резултат от своите действия. Предлага се взаимодействащият лидер, като административен ръководител от нов тип. Разгледан е и въпроса за управлението на конфликтите, като основа на лидерството в административна среда. В тази връзка в работата се прави преглед на особеностите на последователите, на техните преживявания, емоции и страхове по пътя към постигането на общите цели. Предлагат се правила за подобряване на лидерския процес в администрацията. Административният ръководител като лидер трябва да овладее техниката на комуникация с членовете на екипа си. Трябва да прилага общуването лице в лице и да отправя послания, които да са разбираеми за последователите, да има обратна връзка с тях. Да прилага екипния метод на работа, където всеки от членовете на екипа се чувстват ангажирани с работата, която вършат и носят отговорност за постигането на крайните цели.

В заключение в дипломната работа се дават препоръки какъв тип лидерство трябва да овладее административния ръководител и какъв стил на ръководство трябва да избере.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.48 сек