Лидерът във фирмената среда. Мениджърът като лидер. Управленският стил във фирма "ProSoft" България.

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2007-10-06
Рейтинг:
3.625 1 2 3 4 5
(8 гласа)
Дължина: 73 стр.
Университет: Нов Български университет
Специалност: Организационно поведение
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (84KB)          Html format .Html (45KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

лидерство, организационна структура, организационно поведение, фирмена култура, фирмена политика, управление на трудовите ресурси, човешки потенциал, мотивация, квалификация и преквалификация, стратегия на управление, командитно-контролни функции, групови отношения.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Целта на дипломната работа е да определи как и по какъв начин организацията на качеството и контрола на управлението на трудовите ресурси в организацията може да повлияе върху цялостната дейност и до каква степен използването на ефективни трудови ресурси допринася за успеха на дадена организация. Конкретно целта се свързва с анализ на трудностите и възможностите, които лидерският тип ръководител трябва да преодолее и използва, за да може да изгради такава организационна среда, която да работи като един общ механизъм.

На базата на практически и теоретични постановки се разглеждат основните аспекти в управлението на трудовите ресурси като стратегия на управление, фирмена политика, мотивация и цялостен процес на внедряване на определена управленска философия, свързана със спецификите на всяка отделна организация.
............
Целта на дипломната работа е разгърната на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси в “ProSoft” да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси, трудностите и предизвикателствата пред служителите, самото планиране и мотивация на трудовия персонал, както и да се разгледат отрицателните аспекти на цялостния процес на управление на трудовите ресурси в търговските организации. Практически управлението на трудовите ресурси е обвързано с възможностите организацията да стане конкурентноспособна и да прилага стандартите за качество на обслужване и качество на управление на човешките ресурси. Именно за това решаваща роля има и лидерът – формален или не в организацията.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек