Анализ на дейността по подбор и назначаване на персонала във фирма "Х" АД.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2007-01-29
Рейтинг:
3.9091 1 2 3 4 5
(11 гласа)
Дължина: 68 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (65KB)          Html format .Html (39KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

трудови и човешки ресурси, организационна структура, организационна диагностика, управление, екипи, лидерство, мениджмънт, мотивация, система за обучение, подбор и планиране на персонала, квалификация и преквалификация, заплащане; демотивация, текучество, ефективност на труда.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Наличието на човешки ресурси е една от основните предпоставки, чрез която организациите могат да изпълнят целите, които са си поставили. Хората работещи за дадена организация имат важно значение за постигане на нейните цели затова те трябва да бъдат в състояние да изпълнят поставените им задачи. Именно това определя значимостта на процедурата по подбор на персонал. Тази дейност е елемент от управлението на човешките ресурси в организацията и фактор за ефективността на организацията като цяло. Добре организираният и проведен процес на набиране и подбор е фактор за успеха на организацията, докато грешки и слабости могат да доведат до чувствителни разходи. Набирането на човешки ресурси е процес на търсене, привличане и намиране на потенциалните кандидати за заемане на вакантната длъжност. Поради тази причина набирането и подборът на персонала в организацията трябва да бъдат системно планирани, подготвяни и внимателно управлявани, за да бъдат избрани подходящите хора. Това се осигурява чрез открито оповестени и подходящи за вакантната длъжност критерии, чрез които се преценява пригодността на конкретния човек.

Целта на тази дипломна работа е да се изследват етапите и да се анализират процедурата по подбор и назначаване на работници и служители в една действително съществуваща организация, както и да се дадат някои препоръки, които ще допринесат за нейното усъвършенстване.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.43 сек