Управление на човешките ресурси.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2004-07-11
Рейтинг:
2.85 1 2 3 4 5
(40 гласа)
Дължина: 24 стр.
Цена:
 (24 лв) 22.80 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.20 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (61KB)          Html format .Html (36KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

стратегическо и оперативно управление на човешките ресурси, система за управление, планиране, анализ и проектиране на длъжностите, длъжностна характеристика, подбор, назначаване и освобождаване на персонала, обучение и развитие, оценяване и заплащане на труда, условия на труд.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Според Д. Шопов и М. Атанасова управлението но човешките ресурси, в зависимост от периода, за който се вземат решения, може да се разглежда като управление в краткосрочен, в средносрочен и в дългосрочен план.

Управлението на човешките ресурси в краткосрочен и средносрочен план се възприема като оперативно управление, а управлението на човешките ресурси в дългосрочен план, като стратегическо управление.

За разграничаване на стратегическото от оперативното управление се използва и друг критерий – равнището, но което се вземат решения за управление на заетите в трудовия процес.

Стратегическото управление на човешките ресурси те разбират като „дейност на високо стоящите ръководители на организацията по управление на лицата, заети в трудовия процес, насочена към разработването и реализирането на дългосрочната стратегията организацията в тази област, а така също и към разработването и осъществяването на функционалните стратегии, които са необходими за постигане на дългосрочните цели на организацията”.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.43 сек