Управление на човешките ресурси в "Данон България" АД.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-03-20
Рейтинг:
3.0909 1 2 3 4 5
(11 гласа)
Дължина: 79 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Специалност: Управление на човешките ресурси.
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (101KB)          Html format .Html (74KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

понятие, същност и цели на оценяването на персонала, технология прилагана при оценката на персонала (етапи, механизми, основни методи), състояние и оценка на трудовото представяне на персонала в "Данон България", програма за развитие, изводи.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Преценката на начина, по който работниците и служителите в „Данон България” изпълняват своите задълженията, е в основата на цялостната политика на фирмата по управление на персонала. На базата на оценката на представянето са разработени политиките за възнаграждение и мотивация, за повишаване на квалификацията, за израстване в кариерата и дори за сериозни промени в служебната йерархия. Оценката на качествата и възможностите на служителите играе важна роля при разработване на цялостната стратегия за развитие на фирмата и свързаните с нея структурни промени. Това обосновава актуалността на избраната от мен тема за разработване.

Целта на настоящата дипломна работа е на базата на обстоен литературен анализ да покажа методиката за оценка на персонала във фирма „Данон България”. Ролята на високото мотивационно равнище на кадрите и удовлетвореността от вложения труд, за повишаване на производителността на труда и за постигане целите на организацията.

Тази цел се осъществява при изпълнение на следните задачи:
1. Теоретичен анализ на оценката на персонала и нейното развитие.
2. Технология на провеждане на оценката на персонала.
3. Оценка на кадрите в „Данон България”.
3.1. Оценка на двата основни вида категории персонал в компанията -изпълнителски и ръководен.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек