Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “ Д. А. ЦЕНОВ “

СВИЩОВ

К У Р С О В А   Р А Б О Т А

ПО

ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ТЕМА : ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ

 

2007

Съдържание:

УВОД 3

СЪЩНОСТ НА ПОНЯТИЕТО ПРОИЗВОДСТВЕНА МОЩНОСТ 3

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ 4

ОСНОВНИ ФАКТОРИ СПОСОБСТВАЩИ ОПТИМИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ 5

Използвана литература 7

УВОД

В условията на пазарна икономика всяка фирма си поставя като основна задача получаването на максимална печалба и в същото време удовлетворяване на обществени потребности.

В хода на своята дейност за постигане на поставените цели фирмата трябва да анализира и планира своята работа, за да оптимизира производствения процес. Именно при анализиране процеса на производство се въвежда понятието производствена мощност.

Производствените мощности са един от основните показатели за дейността на фирмата. Те включват пълното оборудване ( сгради, машини, съоръжения), професионално ниво на подготвеност на кадрите, отношението им към производството, степен на използване на оборудването.

Производствените мощности се явяват  изходен пункт при планиране производствената програма на фирмата. Те отразяват потенциалните възможности за производство през определен период.

Целта на настоящата работа е представяне на основните фактори, способстващи оптимизирането на производствените мощности.

………………

Темата е изготвена 2007г.

Темата не съдържа таблици или графики.

Ключови думи: същност на понятието производствена мощност, основни характеристики на производствените мощности, фактори за оптимизация.


Търси за: същност понятието производствена мощност | основни характеристики производствените мощности | фактори оптимизация

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker