Оптимизиране на производствените мощности

Вид: курсова работа
Прибавен: 2007-11-30
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 6 стр.
Университет: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Цена:
15 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (22KB)          Html format .Html (16KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност на понятието производствена мощност, основни характеристики на производствените мощности, фактори за оптимизация.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В условията на пазарна икономика всяка фирма си поставя като основна задача получаването на максимална печалба и в същото време удовлетворяване на обществени потребности.

В хода на своята дейност за постигане на поставените цели фирмата трябва да анализира и планира своята работа, за да оптимизира производствения процес. Именно при анализиране процеса на производство се въвежда понятието производствена мощност.
Производствените мощности са един от основните показатели за дейността на фирмата. Те включват пълното оборудване ( сгради, машини, съоръжения), професионално ниво на подготвеност на кадрите, отношението им към производството, степен на използване на оборудването.

Производствените мощности се явяват изходен пункт при планиране производствената програма на фирмата. Те отразяват потенциалните възможности за производство през определен период.
Целта на настоящата работа е представяне на основните фактори, способстващи оптимизирането на производствените мощности.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.51 сек