Иновационен процес в предприятието

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-05-13
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 20 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (72KB)          Html format .Html (71KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

иновационен процес, потенциал и цели, стратегия на предприятието, методика за оценка на ефективността, корпоративни, пазарни и производствени критерии, ефективност

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Иновационния процес е най-важната част от цялостната стратегия на предприятието. И като такава тя е придобила статута на бизнес философия, потвърдена от емпиричния опит. Иновационния процес може да се дефинира като съвкупност от решения, които отразяват начините, по които компанията ще използва своя иновационен потенциал и конкурентните предимства, за да реализира дългосрочните си цели. Иновационния процес е едно от средствата за постигане целите на компанията. А целите на всяка компания са свързани с продажба на продуктите, които произвеждат или, с които търгуват и извличане на максимална печалба. В този смисъл иновационния процес е основният път към осъществяване на глобалните цели на фирмата. Предприятието трябва ясно да формулира своите иновационни цели. Те трябва да бъдат измерими, обвързани с общата фирмена стратегия и да съдържат насоки за действие на участващите в иновационния процес.

Критериите за избор на иновационна стратегия се отнасят към следните области:
• целите на компанията, нейната стратегия, политика и ценности;
• маркетинг;
• НИРД;
• финанси;
• производство.

Критериите трябва да бъдат така подбрани, че да съответстват на стратегическите цели на компанията, да отразяват най-съществените аспекти на новите продукти и технологии. Те трябва да бъдат информационно осигурени, измерими, смисълът им да бъде ясен за лицето, вземащо решение.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.48 сек