Иновационна политика на фирмата – фактор на конкурентоспособността на международния пазар.

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2006-03-15
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(7 гласа)
Дължина: 103 стр.
Университет: Институт за следдипломна квалификация при УНСС - София
Специалност: Международни икономически отношения
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (100KB)          Html format .Html (58KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност и необходимост от нови продукти, потребителна стойност на продукта, видове иновации, иновационен процес (риск, условия за успех, оценка), концепции и стратегии, свързани с разработването на нови продукти (жизнен цикъл), развитие на иновационния цикъл, форми на международен трансфер на иновационни резултати, ролята на държавата за стимулиране на иновациите.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Основната изследователска теза на магистърския проект е свързана с разглеждането на първостепенната роля на иновационната политика за повишаване конкурентоспособността на българските фирми на международния пазар.

До момента България съответно и българските фирми не са в конкурентна позиция на международните пазари. Това положение може да бъде променено, само ако бизнес организациите променят политиката си и използват потенциала на иновациите. Така биха засили своето присъствие на формираните вече световни пазари и единствено чрез иновации могат да се позиционират трайно на пазара. Това става задължително имайки предвид либерализирането на вътрешния пазар и предстоящото членство на България в ЕС. Затова на практика най-големите и утвърдени фирми на международните пазари се ангажират с международен маркетинг във все по-голяма степен и не се ограничават само до външна търговия.

Като обект на анализа се везира ролята на иновациите, като маркетингов инструмент, а като предмет конкретно специфичните иновации използвани от българските фирми, опериращи на българските и по световните пазари.

Целта на анализа е да се докаже темата. Основни поставени задачи са да се разгледат теоретичните постановки, практиките в световен мащаб и приложимостта им в българските фирми. Пред изследването стоят следните ограничения липсата на традиции в България и недостатъчна информация и познаваемост.

На тази основа за постигане целите на магистърския проект:
- В глава първа са ще бъдат разгледани въпросите свързани с теоретичните постановки за иновациите и иновационната политика;
- В глава втора са подложени на анализ основните решения свързани с развитието на иновационния цикъл;
Последната трета глава е подчинена на емпиричния анализ на организацията на формите на трансфер на иновационни резултати /продукти/ от българските фирми по нашите и световните пазари.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек