Иновации и иновационна стратегия на фирмата.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2004-11-07
Рейтинг:
3.8235 1 2 3 4 5
(17 гласа)
Дължина: 24 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Специалност: Икономика на индустрията.
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (63KB)          Html format .Html (35KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност и класификация на иновациите, видове иновационни стратегии, концепции в мениджмънта на иновациите (жизнен цикъл, крива на опита, портфейлни матрици).

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Иновацията е практическа реализация на научно-технически новости. За разлика от научните открития и изобретения, които са първото създаване на нещо ново, иновациите са:
- решения с практическо приложение;
- всяка внедрена във фирмата новост;
- средство за създаване на конкурентно предимство;
- съвкупност от принципи, методи и средства за избор и реализация на стратегия, организация, управление и др.

Иновацията е носеща успех и резултат новаторска дейност. Освен това тя се свързва най-вече с развитието, растежа на фирмената дейност. Удовлетвореност, качество, ефективност, цени, време, конкурентноспособност са целите и резултатите от нейното осъществяване. Всяка реализирана идея, която въведена на пазара доставя такава полза на потребителя, че той е готов да заплати за нея или, въведена в дейността на фирмата, тя повишава нейната ефективност така, че отново доставя някаква полза на потребителя.

Иновация са всички нови идеи, които могат да се трансформират в нови продукти, технологии, методи , структури, организация и др.
За успеха на една фирма са необходими най-вече:
- научноизследователски дейности и иновации, осигуряващи изпреварващо развитие и растеж;
- производство с модерна техника и технологии;
- ефикасен и адаптивен маркетинг и мениджмънт;

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек