Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

КУРСОВА РАБОТА

По Стокознание

Стандарти  ISO

2007 г.

Съдържание

1. Стандарти ISO - същност 3

2. Бенчмаркинг 7

Използвани интернет- сайтове: 9

1. Стандарти ISO - същност

Стандартите са документирани  споразумения, съдържащи технически спецификации или други точни критерии, които трябва да бъдат използвани последователно като правила, ръководни принципи, указания, характеристики и да осигуряват съответствие на материали, продукти, процеси и услуги с тяхното предназначение. (Например  утвърденият формат на кредитните и фонокартите е установен на базата на  международен стандарт от семейството ИСО). Придържането към стандарта, който определя такива характеристики като оптимална дебелина (0.76 мм), означава, че картите могат да се използват по цял свят. Така международните стандарти улесняват живота на хората и допринасят за повишаване качеството и надеждността на продуктите и услугите, които ползваме.

Международната организация по стандартизация (ISO)  е световна федерация на национални организации по стандартизация от около 130 държави, една от всяка държава.

ИСО  е неправителствена организация, основана през 1947 г.  със седалище Женева. Мисията и е да насърчава развитието на стандартизацията и свързаните с нея дейности с цел улесняване международната обмяна на стоки и услуги и развитие на сътрудничество в интелектуалната, научна, технологична и икономическа дейност. Резултатите от дейността на организацията са международни споразумения, публикувани като международни стандарти.

....................................................

2. Бенчмаркинг 

Бенчмаркинг (oт англ. "benchmark" стандарт,  според който може да бъде оценено, измерено, сравнено нещо) е процесът на търсене и изучаване на най-добрата вътрешна практика (best internal practices), която води до по-добро, перфектно изпълнение на бизнес дейностите (superior performance).

Бенчмаркингът може да приеме няколко форми:

Вътрешният бенчмаркинг изучава практиката и изпълнението вътре в самата организация.

Външният бенчмаркинг  определя, изучава изпълнението на други компании; за предпочитане е това да са компании- световни лидери в съответната област. Величините (Benchmarks)  или стандартите, които служат за сравнение при него могат да са например:

 1.  Периодът от поръчката на потребителя до изпълнението и /доставката да е по-малък от 20 дни;
 2.  Брак/ шкарто по-малък от 1% от продажбите;
 3.  Продължителност на производствения цикъл по-малка от 25 часа;
 4.  Равнища на производителност най-малко 150,000 USD на заето лице в компанията;
 5.  Равнище на възвращаемост на активите (ROA), по-добро от 15%;

...........................................................................

Използвани интернет- сайтове:

 1.  www.iso.ch
 2.  www.din.de
 3.  www.bsi-global.com
 4.  www.ansi.org
 5.  www.csbts.cn.net
 6.  www.sis.se
 7.  www.benchmarking.co.uk

.....................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

стандарти ISO, бенчмаркинг, международен стандарт, система за управление, ISO 9000


Търси за: стандарти ISO | бенчмаркинг | международен стандарт | система управление | ISO 9000

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker