Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

на тема:

 

Особеностите на теорията на стойността на АДАМ СМИТ, спрямо меркантилистите

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

1. Адам Смит. 3

2. Особеностите на теорията за стойността на АДАМ СМИТ, спрямо меркантилистите. 5

3. Заключение. 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Адам Смит

 

Адам Смит е роден през 1723 г. В Шотландия, в гр. Киркалди. Произхожда от средно заможно семейство. Баща му е бил митнически чиновник, умрял няколко месеца преди да се роди синът му. Майка му посвещава всичките си сили и умение за възпитанието на единственото си дете.

 Адам Смит постъпва в Глазгоуския университет на 14 - годишна възраст. Изучава логика и нравствена философия. Негово хоби са математиката и астрономията. След завършване на Глазгоуския университет през 1740 г. Адам Смит продължава образованието си в Оксфордския университет, където прекарва шест години.

        През лятото на 1746 се завръща в Шотландия, Киркалди. В родния си град той продължава упорито да се самообразова. Тук именно се заражда неговиаят интерес към икономическата теория. По същото време изнася един цикъл от лекции по английска литература в гр. Единбург. През 1750 г. Той вече определено застъпва основните идеи на икономическия либерализъм. Пет години по-късно отбелязва, че идеите на либерализма най-напред са обосновани в лекциите му, четени в Единбург.

  През 1751 г. Адам Смит става ръководител на катедра по логика, а след известно време - и на катедрата по нравствена философия в Глазгоуския университет, където прекарва около 13 години.

            ...................................................................

 

2. Особеностите на теорията за стойността на АДАМ СМИТ, спрямо меркантилистите

 

          През периода на Късното Средновековие възникват предпоставки за преход от феодалната към капиталистическата стопанска система, която се основава върху всеобщо господство на пазарното отношение. Главните предпоставки за установяване на капиталистическата пазарна система са: *натрупване на достатъчно богатство в една част от обществото, *лишаване от средства за производство на друга част от обществото, които се превръщат в наемни работници.

          Меркантилизмът е първия опит за научен анализ на създаващата се капиталистическа система на пазарното стопанство. С тази теория се постави началото за формирането на икономическата наука, като самостоятелен клон на обществознанието. Меркантилизмът прилага нов научен подход при изследването на икономическите явления. Той отрича подхода на Средновековните мислители с неговата отвлечена схоластика и църковен догматизъм, и прилага обективен анализ на реалните процеси, докато Средновековието изразява християнския морал с негативното му отношение към търговията и богатството. Меркантилизмът поставя на преден план икономическите интереси, проявяващи се чрез отношенията и изразяващи се в стремежа към забогатяване.

            ......................................................................

 

3. Заключение

 

          Икономическата мисъл е извървяла дълъг и противоречив път на развитие и промени в откриването на “философския камък на икономическата теория”. От зората на човешкия род всяка историческа епоха е търсила отговора на ежедневните стопански въпроси и го е вграждала в масива на своя свят - бит, култура, интелектуални търсения и традиции.

              Най - ранната проява на икономическата мисъл трябва да се търси в историята на страните от древния Изток – в древноегипетските папироси, законите на Хамурапи и индийските “Веди”.Много икономически наблюдения и обширни картини на икономиката от този период откриваме в Библията. В този период липсва дори опит за анализ и теоретизиране.

            ..................................................................

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. Анакин , А . В . ,“Младостта на науката”

2. Бухолц , Т. , “ Живи идеи от мъртви икономисти “, ИК “ Хр.Ботев”,С.,1993 г.

3. Велев,Б., ”Класици на икономическата наука“ изд.”Стопанство”,С.,1999г

4. Мечев , С . , “Основни етапи в историята на икономическите теории “, 1993г.

5. Пипев,И.,”Френския икономически класицизъм”,1997г.                     

6. Тошкова, С., “Икономическите алтернативи”,том І , изд. “Гед ООД “,С., 1993г.

7. http://www.zyworld.com/adamsmit  

8. http://www.zyworld.com/fransoakene

 

Темата е изготвена 2007 г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи:

теория на Адам Смит, меркантилисти, теория за стойността, икономическа политика, трудова теория на стойността, сума от доходи, възпроизводствен процес, основен капитал, търговия и обращение


Търси за: теория Адам Смит | теория стойността | икономическа политика | трудова теория стойността | сума доходи | възпроизводствен процес | основен капитал | търговия обращение

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker