Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

Финансово - счетоводен факултет

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

НА ТЕМА:

 

 

Японският икономически модел на развитие

 

 

 

София, 2006 г.


Съдържание

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ.. 3

2. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЯПОНСКИЯ СТОПАНСКИ МОДЕЛ   4

2.1 Ресурсна обезпеченост на модела. 4

2.2 Структура на японската икономика. 7

2.3 Икономически регулатори и информационна обезпеченост. 9

2.4 Разпределение на дохода. 11

2.5 Структура на външната търговия. 12

2.6 Динамизъм на модела. 13

3. НЕИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЯПОНСКИЯ СТОПАНСКИ МОДЕЛ   14

3.1 Териториално деление и административно устройство. 14

3.2 Население и социална политика. 15

3.3 Културa. 16

3.4 Образование. 18

3.5 Исторически особености. 19

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 19

Използвана литература. 20


1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

            Японското чудо в икономиката е неразбираемо за много хора. Японската култура е необхватна. Японските стоки са синоним на високо качество. Японското ноу-хау е скъпо продаваема стока навсякъде по света. Япония е лидер сред страните производители на иновационни техники и микротехнологии. Японската наука не спира да се развива и да предоставя нови, по-съвършени продукти.

От разрушена, капитулирала държава след Втората световна война Япония днес е световен икономически и стопански колос. Изключително интересен е въпросът как Япония, като страна понесла огромни  материални и морални щети, успява да се издигне от руините на своя следвоенен крах и на практика в течение на живота на едно поколение да се превърне в първокласна икономическа сила. Явлението “японско икономическо чудо” се превръща в истински феномен, като се има предвид началните позиции, с които стартира страната в средата на миналия век – изтощена икономика, в следствие дългата война; големи градове (Хирошима, Нагасаки) и редица големи промишлени предприятия, превърнати в развалини; липса на елементарни условия за живот на населението – продоволствия, жилища, работа; отцепване на колонии с важни природни ресурси; ръст на промишленото производство 14% от довоенния. Изглеждало е, че Япония е обречена да води жалкото съществуване на треторазредна, слабо развиваща се страна.

            ......................................................................

 

 

3. НЕИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЯПОНСКИЯ СТОПАНСКИ МОДЕЛ

 

         3.1 Териториално деление и административно устройство

 

Като столица на Япония, Токио е финансовия, административния и правителствения център на втората по големина икономика в света. Това е най-космополитният град на Япония и е главният двигател на цялото икономическо и технологично развитие на страната. Тук доходите на населението са над 40% по-високи, отколкото в останалата част на страната, като най-голям процент от работещите са заети в сектора на услугите. Повечето големи японски компании имат представителства тук, а за чуждестранните компании присъствието им в Япония означава да имат офиси в Токио. Сред силно представените чуждестранни компания са Барклиз банк, "Блумбърг", "Ройтерс", "Майкрософт", "Ай Би Ем", Ситибанк, "Хюлет Пакард", "Бритиш Ейроспейс", "Юнилевер". Тук е съсредоточена и почти цялата медийна и печатарска индустрия на страната. Високият стандарт на живот се определя и от високите заплати, които получават тук работещите.

Държавното устройство на Япония е конституционна монархия. В състава страната влизат 47 префектури. Реалната изпълнителна власт е в ръцете на премиер-министъра, който стои начело на Кабинета. Законодателната власт е в ръцете на японския парламент.Няколко са влиятелните партии - Либерално-демократическа партия, Социално-демократическа партия на Япония, Нова партия на Япония, Комунистическа партия, Партия на  демократическия социализъм (ПДС).

………………………………………………

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Японският икономически прогрес е типичен пример за това, как с трудолюбие, далновидност, политическо желание и амбиция една разрушена страна само за около двадесет години след Втората световна война може да се превърне във високо технологична, силно развита държава. Предвид високия стандарт на живот и високите темпове на развитие на японската икономика много трудно може да се говори за недостатъците на японския стопански модел. И все пак е необходимо да се обърне внимание върху нуждата от реформа в пенсионната система поради застаряването на нацията. Стресовите ситуации, на които са подложени децата и младежите от японските училища показват, че е нужна и реформа в образователния сектор.

………………………………………………….

 

Използвана литература

 

1. http://www.bg.emb-japan.go.jp/bg/ambasador.htm

2. www.virtualjapan.org

3. www.capital.bg

4. Косев, Ст. Стопанска история, Вн, 2001

5. Българска енциклопедия, БАН, 2002, Електроннно издание

6. Енциклопедия Британика – онлайн издание

7. Иван Илчев, По на запад, най на запад - Япония. Писма на един гайджин, С., 2001

8. С. Савов, В. Иванова, Световна икономика, С., 2003

9. Саздов, Димитър и др. История на националното и световното стопанство; София, 2002

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Съдържа таблици и графики.

Най – новата информация е от 2005 г.

 

Ключови думи:

икономически модел, японски стопански модел, ресурсна обезпеченост, икономически регулатори, информационна обезпеченост, разпределение на дохода, социална политика, административно устройство, неикономически аспекти

 

 


Търси за: икономически модел | японски стопански модел | ресурсна обезпеченост | икономически регулатори | информационна обезпеченост | разпределение дохода | социална политика | административно устройство | неикономически аспекти

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker