Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Логистика и транспортни системи

 

На тема:

Анализ на логистичните дейности на фирма “Биомет”

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. История на фирмата. 3

2. Услуги, предлагани от фирма "Биомет" 3

3. Основни клиенти на фирма "Биомет" 4

4. Договори и договорни отношения. 6

5. Анализ на цялостния логистичен процес. 6

6. Проблеми, които възникват при логистичния процес. 7

7. Решение. 7

Източници на информация. 8

 


Логистиката е най-бързо развиващият се дял на икономическата теория и практика на модерното капиталистическо стопанство и представлява наука за управление на материало-вещественото, физическо взаимодействие на елементите на възпроизводствения процес с цел промяна на състоянието на предмета на труда при минимум разходи.

 

………………………………

 

От началото на 2004 г. фирмата заема трайни и стабилни позиции в областта на логистиката и дистрибуцията. В края на 2005 г. "Биомет" открива своя първи дистрибуционен център, създаден, за да съхранява готовата продукция на Идеал Стандарт Интернешънъл и Идеал Стандарт Видима.

"Биомет" инвестира в реализацията на проекта, който е разработен съвместно с Идеал Стандарт Интернешънъл. Центърът е оборудван с модерна техника, която да гарантира ефективно обслужване на товаро-потока на групата фирми на Идеал Стандарт Интернешънъл и Идеал Стандарт Видима.

Идеята за логистичен център възниква от необходимостта за по-добро обслужване на клиентите от Източна и Западна Европа, чрез осигуряване на по-ефективен процес за съхранение и дистрибуция на продуктите.

 

………………………………

 

Работата на специалистите по логистика и обслужване на клиентите на фирма "Биомет" изисква да бъде управляван целия дистрибуционен процес в България. Това започва с вноса, минава през складирането и снабдяването със запаси на регионалните складове, анализиране на данни и комуникация с клиенти.

Освен с всички регионални складове в България специалистите на "Биомет" комуникират и с чуждестранните партньори на фирмата. Работният ден се състои от непрекъснато общуване и обмен наинформация. Управляват се запаси, контролират графици на доставка, т.е дали клиентът е получил необходимото му количество с желаното от него качество в исканото от него време, непрекъснато се анализират данни, за да се предвиди всяка ситуация и да се реагира адекватно.

 

……………………………..

 


Източници на информация

 

1.                  http://www.biomet.bg/ - Официален сайт на "Биомет" ООД.

2.                  http://www.logisticsbg.com/

3.                  http://www.bg-transport.com/bg/logistic

4.                  http://bg.wikipedia.org/wiki/Логистика

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа графика.

 

Ключови думи:

Фирма "Биомет", договорни отношение, логистика, логистичен процес, дистрибуционен процес, товарен транспорт, пътнически транспорт

 


Търси за: договорни отношение | логистика | логистичен процес | дистрибуционен процес | товарен транспорт | пътнически транспорт

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker