Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр. Варна

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Пазарът на луксозни стоки в България – тенденции на развитие и перспективи”

2009 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Теоретична постановка относно потребителското поведение и потребителския избор. 3

1.1. Личностни фактори, влияещи върху процеса на вземането на решение. 3

1.1.1. Демографски фактори. 3

1.1.2. Равнище на ангажираност. 3

1.1.3. Ситуационни фактори. 4

1.2. Мотиви.. 5

1.3. Индивидуалност. 6

1.4. Референтни групи. 6

1.5. Социални класи. 7

2. Основни аспекти на практическия анализ относно пазара на луксозни стоки в България. 8

    2.1 Луксозни аксесоари.. 9

2.2. Финансови услуги.. 12

2.3. „Луксозно потребление” в страната. 14

Заключение. 24

Използвана литература:. 25

 

1. Теоретична постановка относно потребителското поведение и потребителския избор.

Потребителското поведение в процеса на вземане на решение за покупка стои в центъра на внимание при формирането, разработката и изпълнението на маркетинговата стратегия. Познаването на факторите, които оказват влияние при формирането на потребителското поведение, механизмите, тежестта и посоката на действието им често е условие за правилното съставяне и успешното провеждане на маркетинговата политика. Предвид това, в следващите редове на тази разработка ще бъде направен опит чрез теоретично представяне и практическо разясняване да се представят основните фактори влияещи върху потребителското поведение.

1.1. Личностни фактори, влияещи върху процеса на вземането на решение.

Личностни фактори са тези, които са уникални за определена личност. Много личностни характерни черти могат да повлияят върху решението за покупка. Тук се разглеждат три категории личностни специфични фактори: демографски, ситуационни и равнище на ангажираност.

1.1.1. Демографски фактори.

Демографските фактори са индивидуални характеристики - възраст пол, раса, етичност, доход, семейство, жизнен цикъл и заетост. Те могат да повлияят върху вземането на решения в семейството. Например при един целеви пазар, при който потребителите по признак пол са преимуществено мъже ще се характеризира с по-висока застрахователна потребност от застраховки “авто-каско”, отколкото пазар, при който имаме преобладаващ брой на лицата от женски пол и където може да се очаква по-голямо търсене на имуществени застраховки.

..................................................................................................................................................

2. Основни аспекти на практическия анализ относно пазара на луксозни стоки в България.

Имало едно време един 88-каратов диамант. Той бил притежание на руския дворянин Корлоф. Легендата твърди, че всеки, който се докосне до скъпоценния камък, ще бъде обречен на вечно щастие и просперитет. Тази приказка съдържа в себе си есенцията на бизнес модела, използван от продавачите на луксозни стоки - идеята, че те са магия и изключителност в живота на този, който ги притежава.

Глобално проучване на търговията с луксозни стоки от 2007 г. прогнозира, че световният пазар за типичните продукти на лукса (модни облекла, аксесоари, часовници и бижута, парфюми и козметика), който към момента е оценен на 131 млрд. британски лири, ще расте два пъти по-бързо през следващите пет години заради забогатяването на хората в регионите с развиваща се икономика. Предвижданият бум ще се реализира благодарение на азиатския регион, основно в Китай и Индия. Очакванията са продажбите в този регион да се утроят като стойност до 2012 г. и да надминат двете Америки, които в момента са вторият най-голям пазар на подобни стоки.

Първенството все още държи Европа, която не само е родина на по-голямата част от луксозните марки, но и е най-развитият пазар на лукса. Проучването прогнозира още, че Старият континент ще запази лидерството си най-вече заради източноевропейските държави и Русия, които потребяват все повече такива стоки. Очаква се, че до 2012 г. европейският пазар ще е на стойност 163 милиарда долара.

.................................................................................................................................................

Заключение

В заключение можем да твърдим, че въпреки световната финансова криза, която малко или много, пряко или косвено достигна и засегна българската икономика и производство не спря растежа на пазара на скъпи и луксозни стоки. Въпреки много анализатори и техните прогнози за спад на този пазар, той противно на общопазарните правила и логики продължи и продължава да се развива с много високи темпове.

..................................................................................................................................................

Използвана литература:

1.      Аврамов, В., „Потребителско поведение”, УИ „Стопанство”, София, 2006 г.;

2.      Феръл, О., „Маркетингови концепции и стратегии”, УИ „ФорКом”, София 1994 г.;

3.      Аврамов, В , „Търговска психология” „Стопанство”, София, 1996 г.;

4.      Данни от Интернет

..................................................................................................................................................

            Темата е изготвена 2009 г.

            Най-новата информация е от 2007 г.

            Ключови думи: пазар, луксозни стоки, аксесоари, услуги, недвижими имоти, развитие, перспективи, процес на вземане на решение, потребителско поведение, избор, фактори, мотиви, индивидуалност, покупателна способност, мобилни телефони, concierge, шопинг, бутик, мол, Korloff, Chopard, Bvlgari

 


Търси за: пазар | луксозни стоки | аксесоари | недвижими имоти | процес вземане решение | потребителско поведение | избор | индивидуалност | покупателна способност | мобилни телефони | шопинг | бутик | мол | Chopard | Bvlgari

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker