Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


С. А. Д. А. Ценов Свищов

Реферат

Неформална задлъжнялост в отношенията “ръководител – подчинен”

Предмет: Човешки ресурси

Специалност: Човешки ресурси

 

 

2009


Съдържание

 

1. Проблеми пред управлението на фирмите. 3

2. Взаимодействието “ръководител – подчинен”. 4

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ.. 9


1. Проблеми пред управлението на фирмите

В България болшинството фирми по закон са малки и средни. Характерно за тях е, че те трябва да бъдат гъвкави в своето управление, за да могат да реагират на постоянно изменящата се пазарна среда. Всяка фирма анализира заобикалящата я външна и вътрешна среда и на тази база определя своето поведение на пазара и в определения пазарен сегмент. За нея е наложително освен добре мотивиран и като цяло добре обучен персонал, който по най-добрият начин да направлява производствените ресурси на фирмата, но и бързо да се реагира на всяка една промяна. Днес основните проблеми, стоящи пред управлението и организационното осигуряване на фирмите могат да се систематизират в следните по-важни направления:

- проблем е самата философия на управление. Днешният свят е свят на организациите. По своята същност организацията не е нищо друго от обединение на хора, поставили си обща цел и координиращи усилията си за нейното осъществяване. Със съжаление трябва да се каже, че у нас не е преодоляно и продължава да доминира виждането за организацията като материален феномен, т.е. сбор от машини, съоръжения, сгради и технологии. Докато нещата са точно обратните.

……………………….

2. Взаимодействието “ръководител – подчинен”

Структурното изграждане на самата организация, независимо частна ли е тя, общинска или държавна, трябва да е така направено, че всеки един отдел или екип да делегира права и отговорности, задължения и да преследва определени цели, за да няма “изпускане” на определени дейности и класифицирането им като общи за колектива, а всеки да има конкретни задачи, отговорности и цели, за които да работи.

…………………………

Поведенческите аспекти на устойчивостта на управленския процес засягат преди всичко взаимодействието “ръководител-подчинен”. Служителят или обекта на власт е този, който има решаващо значение за овластяването на субекта или ръководителя. Това е свързано и с различните варианти на възможни овластявания от страна на обекта на власт и правилното генериране на компетенции (права, задължения и  отговорности на субекта). Това има значение за правилното и ефективно развитие на фирмената дейност. За да се “понася” властта от подчинените в най-общ смисъл е нужно тя да не се забелязва и да не се използва демонстративно от ръководството на управление и от обекта на власт и управленски потенциал.

…………………………..

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

1.      Генев, Кольо, Умеем ли да вземаме управленски решения, “Образование и квалификация КГ”, София, 1993 г.

2.      Костова, Аделина., “Икономика за мениджъри”; С.; 2000;

3.      Коен, У. Новото изкуство на лидера. С, Класика и стил, 2001.

4.      Ландсбърг, М. Основи на лидерството. С, Класика и стил, 2000.

5.      Мюлер, Радостина, Управленски решения, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1993 г.

………………………………….

Темата е изготвена 2009 г.

 

Ключови думи:

управление на фирма, неформална задлъжнялост, отношение “ръководител – подчинен”, управление на човешки ресурси


Търси за: управление фирма | отношение ръководител подчинен | управление човешки ресурси

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker