Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Курсова работа

На тема:

Определение, класификация и измерване на разпределението на работното време.

2005г.

Съдържание

 1.  Предговор
 2.  Въведение
 3.  Въпроси изискващи статистика за върху разпределението на работното време
 4.  Промени в разпределението на работното време
 5.  Доказателства за промени в разпределението на работното врем
 6.  Фактори стоящи в основата на промените в разпределението на работното време
 7.  Типове разпределение на работното време
 8.  Годишни договори
 9.  Нулеви договори
 10.  Договори за гъвкаво работно време
 11.  Статистика за договорите за работно време
 12.  Гъфкавост в разпределението на работното време и графика на работа
 13.  Работа на смени
 14.  Работа от дома
 15.  Потенциални подобрения в националните методи
 16.  Time-of-the-day” статистика
 17.  Седмичен или месечен работен модел
 18.  Следващи стъпки

Откъси:

......................

 1.  Предговор

Работното време е от голямо значение за качеството на работния ден на човека, така и за работата на предприятието. И работните часове и  различните начини, по които са разпределени оказват голямо влияние върху много условия на работата. Например, броя на часовете, през които хората се трудят пряко влияят на тяхното възнаграждение; не само на техните заплати, но и на извън заплатни приходи като платен отпуск, пенсия и дори до техния достъп до социална защита. Работните часове също оказват влияние върху сигурността и здравето на работника, така както и на способността да се балансират работата със семейните отговорности. Колкото до просперитета на предприятието, има явна връзка между работното време, удоволствието от работата и продуктивността.

Неотдавнашните промени в работното време по отношение на неговата гъвкавост показват, че стандартната работна седмица е все по далече от нормата. Различни иновационни модели за работното време, като например този за часовете, изчислени на годишна основа, гъвкавост, работа на дежурства са все повече налагани.

Тази наука изследва как разпределението на работното време се променя, разчитайки на ограничената информация, предоставена от национални проучвания за работата. След това се обмисля как тези иновационни модели, като едногодишни договори, могат да бъдат организирани и квалифицирани смислено. Най-накрая проучването изследва как четири страни се опитват да оценят работното време в техните официални статистики: Германия, Италия, Великобритания и САЩ. Резултатът е изобилие от информация отнасяща се до това как статистическите системи могат да бъдат улеснени с оценката на днешното гъвкаво разпределение на работното време.

Това проучване предлага перспектива относно това как по-добре може да бъде характеризирано развитието на разпределението на работното време. Надявам се, че това проучване ще съдейства за развитието на нови методи, предлагащи подробни информационни източници за достъп до въздействието на работното време върху благополучието на работника.

....................

 1.  Фактори стоящи в основата на промените в разпределението на работното време.

Преди да продължим с обсъждането на темите, отнасящи се до определенията, класификацията и измерителите на работното време, ще разгледаме разнообразните фактори, свързани с тези промени и кои от тях може да ги управляват.

Първоначално, спорно е , че нарастването в конкурентните пазарни сили, увеличаващи се чрез технологичното подобрение на комуникациите и налагането на свободния пазар биха могли да накарат работодателите да намалят разходите чрез преструктуриране на разпределението на работното време. За да сме по-конкретни, усилията на работодателите да намалят трудовите разходи и да запазят доходността биха могли да създадат натиск върху разпределението на работното време. Това е натиск да се направи график на производствените процеси. Производството е важно, тъй като моделите за разпределение на работното време стават все повече зависими от времето. Пример за това е увеличението в използването на т.нар. “just in time” производство.

А. Нуждата да  се наблюдават работниците по резултат, не по действие.

Работата става все по ориентирана към индивидуалността на работниците, а не към стандартизираните им задачи. Такива задачи са по трудни и по-скъпи за наблюдение линията на производството.

Б. Натиска да се намалят тоталните разходи за да се дадат очаквани резултати в търсенето на продукта.

За да се поддържа конкурентноспособност, работодателите биха могли да предложат договори на работниците изключващи плащането на премии. Такива договори позволяват на работодателите да разнообразяват разпределението на работното време без да е нужно да плащат допълнително на работниците.

В. Промяна в съвкупното търсене на стоки и услуги.

Промяната от производство към услуги води до промяна в качеството на производството и качеството на услугите. Заедно с покачването на търсенето на услуги извън нормалното работно време води до покачване в търсенето на труд, които да предлага такива услуги извън нормалното работно време. Пример за това е нарастването в търсенето на телефонни станции.

Второ, увеличението в работната сила (главно при жените) във развитите страни и увеличението на БВП позволява на значителен брой работници сами да си осигуряват по-добри работни условия. Също така работодателите могат да предлагат “пакети” които включват по-голяма гъвкавост, която увеличава продуктивността на работната сила. Това погледнато от страна на предлагането на работния пазар изглежда, че хората предлагат своя труд за да:

...................

Темата е изготвена 03.2005

В темата не са посочени източници на информация

Темата съдържа 5 графики


Търси за: разпределението работното време | фактори промяна | типове разпределение работното време | годишни договори | нулеви договори | договори гъвкаво работно време | изследвания USA.

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker