Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Трудовият пазар в България - зареждане, развитие, прогнози за бъдещото състояние

1997 г.

Съдържание:

1. Трудовият пазар в България 3

2. Развитие на трудовия пазар в България 3

3. Перспективи за развитие на пазара на труд в България. 6

Използвана литература: 9

……………………………………….

Независимо от ниската степен на развитие на трудовия пазар и модифициращото въздействие на регулиращия механизъм, съществуват определени връзки и съотношения между динамиката на работната заплата, инфлацията, заетостта, безработицата и производителността.

При анализа и количественото оценяване на взаимодействието между работната заплата и инфлацията в условията на България е подходящо да се приема, че заплатите са резултата на договаряне в зависимост от очакваната инфлация, а цените се формират на основата на разходите.

Минималната работна заплата като база за формирането на заплатите в бюджетната сфера и някои социални плащания оказва определено внимание върху динамиката на средната работна заплата. Чрез нейното задържане или увеличаване се осъществява известно регулиране на средната заплата и социалните плащания. Следователно тя следва да оказва положително влияние върху общата динамика на заплатите.

Състоянието и развитието на пазара на труд се определя преди всичко от характера и динамиката на осъществяващият се преход към пазарна икономика и свързаната с него икономическа реформа.

………………………………………

 Развитието и функционирането на пазара на труда в България е период от няколко години ще зависи изцяло от характеристиките на икономическата политика на наложена чрез валутния съвет, а най-вече от темповете на преструктурирането на икономиката. Основно влияние върху търсенето и предлагането на труд ще оказват ликвидацията и преструктурирането на основните държавни предприятия, промените във финансовия сектор и последващата вълна на масова приватизация. Наличието на стабилна макроикономическа среда ще бъде предпоставка за регулирането на пазара на труд с оглед неговото функциониране и с по-далечна перспектива.

Използвана литература:

  1.  Атанасов, А., С. Тодорова, З. Тонева, Б. Георгиева.. Заетост и безработица в градовете на България. София, 1994.
  2.  Минев, Д., М. Желязкова и Б. Дерменджиева., Масовата безработица при трансформиране на икономиката. София, 1995.
  3.  Пазар на труда и реформите в българската промишленост. Министерство на труда и социалните грижи, Международна организация по труда за Централна и Източна Европа. Доклади, представени на конференцията по проблеми на пазара на труд в българската промишленост, София, 18-20 май 1993 г.

Темата е разработена 1997 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

трудов пазар, растеж, икономика, работници, работна заплата, инфлация, заетост, безработица, производителност, предприятия


Търси за: трудов пазар | работници | работна заплата | инфлация | заетост | безработица | производителност

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker