Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


СУ „Св. Климент Охридски”

Стопански факултет

КУРСОВА РАБОТА

по Икономика на труда

На тема:

Проблемът “Детски труд”

специалност “Икономика”

2004 г.


Съдържание:

1. Обща характеристика на детския труд 3

2. Причини, последствия и развитие на детския труд 4

3. Борба с проблема „детски труд” 5

4. Основни фактори на проблема „детски труд” 7

4.1. Обществено мнение 7

4.2. Законодателство 7

4.3. Принуда 8

4.4. Образование 9

4.5. Подкрепа за децата и техните семейства 9

Източници: 12


……………………………………………………

За да се разберат причините, последствията и развитието на детския труд през XIX и XX век трябва да направим кратко въведение в развитието на икономическата активност през този период. Тя се е базирала главно на индустриалния сектор, тъй като първичният сектор постепенно губел своята важност. Това породило увеличение в търсенето на евтин и продуктивен работнически труд, тъй като за работодателите има значение само печалбата, а условията за труд остават настрана. За това търсят по-непретенциозни работници, които нямат високи изисквания, не създават много проблеми и на които може да се плащат по-ниски заплати. И точно децата отговарят напълно на тези изисквания. Това положение кара останалите работници да гледат на детския и труд като на нещо унизително. Определени трудови дейности се превръщат в типично женски и детски тъй като жените и децата приемат всяка възможност да работят. Но заради това останалите работници започват да се оплакват от лошото отношение което децата получавали във фабриките и заводите.

Накрая добре е да направим сравнение със съвременната ситуация на детския труд и да се допитаме до компетентните организации и институции с цел да открием решения на настоящите проблеми свързани с детския труд.

Проблемът с детския труд не може да бъде разрешен лесно - не само защото тази категория труд се търси от работодателите, но и защото децата бързо се приспособяват и придобиват нужните умения. Дори да останат на улицата, те много бързо променят ценностната си система и за това не всяко дете е готово да изостави работата си заради друга, макар и по-стойностна алтернатива. Животът на улицата може и да не е лесен, но много по-трудно е оттеглянето от този живот.

……………………………………..

4.3. Принуда

Сложен проблем се повдига от факта, че в много страни протекцоинистичното трудово законодателство, включително минималната законова възраст, изключва цял сектор или длъжности от този сектор. Това са длъжности, свързани със селскостопанската дейност, домакински дейности и работа в малки магазини, в които могат да се открият мнозинството от работещите деца. На тези длъжности те са уязвими и могат да работят в потенциално рискови условия, има дори случаи на злоупотреба. Дори когато тези сектори са в противоречие със закона е изключително трудно хората да се принудят да го спазват. Много от най-оскърбителните видове детски труд са прикрити и хората , извършители на тези злоупотреби правят дори невъзможното за да не бъдат разкрити.

Инспекциите по труда са често толкова неадекватно оборудвани, че шансовете им да разкрият без чужда помощ дори най-очевидните случаи на злоупотреба с детски труд са минимални. Когато решат да предприемат действия за да предпазят деца от рисковани длъжности и оскърбителни условия на труд, инспекторите по труда срещат огромна съпротива от мощни групи от икономически интереси и дори от самите деца  и техните родители. Инспекциите по труда не са в състояние сами по себе си да предоставят алтернативи, като образование на  работещите деца или допълнителни доходи за техните семейства.

……………………………………………..

Най-лошите форми на злоупотреба с детския труд се появяват сред по-уязвимите групи в едно общество. Деца от такива групи ще бъдат принуждавани да работят до тогава до когато техните семейства зависят от доходите им за да оцеляват. В такива случаи подобряването на достъпа на децата до образованието трябва да бъди съпроводен от на-различни инициативи - различни видове субсидии като стипендии, безплатно хранене, безплатни учебници и дрехи, здравни грижи, както и съответната подготовка и гарантиран доход за родителите на тези деца. Такива програми трябва да са насочени едновременно към нуждите на децата от образование и на семействата им от доходи за да не се насърчава наемането на деца наравно с или вместо възрастните.

Източници:

  1.  www.geocities.com
  2.  www.basw.co.uk


Търси за: детски труд | обществено мнение | законодателство | принуда | образование | подкрепа децата | експлоатация деца | социална интеграция

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker