Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Стопански факултет

КУРСОВА РАБОТА

По Икономика на труда

На тема:

Проблемът “Детски труд”

Специалност Икономика

София, 2004 г.


Съдържание:

1. Обща характеристика на детския труд 2

2. Развитие на икономиката през ХІХ и ХХ век 3

3. Решаване на проблема днес и през годините 3

4. Първи Детски световен конгрес 5

5. Методи за решаване на проблема детски труд 6

5.1. Обществено мнение 6

5.2. Законодателство 7

5.3. Принуда 7

5.4. Образование 8

5.5. Подкрепа за децата и техните семейства 9

Източници на информация 11


……………………………..

Проблемът с детския труд не може да бъде разрешен лесно - не само защото тази категория труд се търси от работодателите, но и защото децата бързо се приспособяват и придобиват нужните умения. Дори да останат на улицата, те много бързо променят ценностната си система и за това не всяко дете е готово да изостави работата си заради друга, макар и по-стойностна алтернатива. Животът на улицата може и да не е лесен, но много по-трудно е оттеглянето от този живот.

Според експерти появата на детски труд в по-големите градове се дължи на нездрави отношения в семейството и лошата икономическа ситуация. Семействата, притиснати от финансови затруднения не могат да се справят с постоянно нарастващите нужди на децата си и понякога дори не успяват да им предоставят необходимата храна. Това е една от главните причини децата да търсят свои източници на доход. В социално слаби семейства, семейства на алкохолици или на хора с ниски морални ценности паричните затруднения често са дублирани с деструктивни взаимоотношения. Тези фактори изпращат децата на улицата, временно или за постоянно, изисквайки от тях на една много ранна възраст да са способни да вземат важни решения. Икономическите затруднение, както и семейните проблеми могат да се нарекат главна причина за детския труд. Друга важна причина е цялостната икономическа ситуация в страната.

……………………………

5.1. Обществено мнение

Борбата срещу детския труд е преди всичко въпрос на промяна на гледни точки. Ключови фактори в обществото, започвайки със самите деца и техните родители, както и политици, политически партии, местни авторитети, работодатели, синдикати и учители, трябва първо да бъдат убедени че детският труд изобщо е проблем. Защото много често на него се гледа като на източник на средства за бедните семейства или като начин да научиш даден занаят. Дори хората да бъдат убедени, че има нещо отрицателно в това децата да пренебрегват или дори изоставят образованието си за да работят, те трябва да са наясно, че има различни алтернативи за работа. За бедните семейства, аргумент за важното значение на образованието е, че в бъдеще те ще избегнат проблема с оцеляването ден за ден.

……………………………

Увеличаването на достъпа и подобряването на качеството на образованието не е достатъчно. Нужни са много години за да видим резултатите от това. Дори в страни, където има съществен прогрес в това отношение и средната посещаемост на училищата е висока, има деца от по-бедни групи от населението, които не могат да се облагодетелстват от този напредък. Подлагайки на натиск и санкции тези бедни семейства и задължавайки ги да пращат децата си на училище не винаги е ефективна практика. Важен урок от практиката е че ако просто вземем децата от работните им места и ги пратим директно на училище, няма да постигнем желания успех и причините затова са поне две:

Децата, които са били обект на най-неприемливите форми на експлоатация имат нужда от рехабилитация преди да могат да извлекат полза от редовното посещаване на училищните занятия. Те имат нужда от здравни грижи, физическо възпитание и психологическа помощ, както и от сигурна обкръжаваща среда и понякога от полицейска защита.

…………………………..


Източници на информация:

  1.  www.geocities.com
  2.  www.basw.co.uk


Търси за: проблемът детски труд | Детски световен конгрес | Глобално движение против детски труд

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker