Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Бакалавърска програма “Бизнесадминистрация” - дистанционно обучение  ЛЦ – Варна

 

 

 

Курсова работа

 

 на тема:

 

 

Правото на труд и неговата реализация с Управлението на човешките ресурси

по примера на фирма “Имобилиен Конфорт” ООД

 

по

 

Управление на човешки ресурси

 

 

02. 01. 2008 г.

 

 

Съдържание

 

Въведение. 3

1. Право на труд и достойни условия на труда. 3

2. Право на заплащане. 7

3. Защита от дискриминация в труда. 8

4. Правото на сдружаване и договаряне. 9

5. Основни проблеми в реализацията на правото на труд и неизползваните възможности в това отношение от УЧР. 10

Източници. 12

 

Въведение

 

Фирма “Имобилиен Конфорт” ООД е фирма - строител, занимаваща се с проектиране, изграждане и строеж, обзавеждане и поддръжка на жилищни резиденции и вили. С богат опит в Англия, Франция и Испания, “Имобилиен Конфорт” ООД се е насочила в развитието на обекти предимно по северното Черноморие на България. За да отговори на нарастващия интерес на чужди и български инвеститори, освен в туристическата зона на град Каварна, фирмата строи и развива и в районите на Варна и Банско – Разлог.

Фирма “Имобилиен Конфорт” ООД е основана през месец октомври 2004 година със седалище в град Варна. Днес разполага с пет офиса – седалище, офис за продажби и мострена зала в самия център на града, представителни офиса в Банско и Лондон. “Имобилиен Конфорт” ООД развива богат избор от услуги – консултации и помощ при отпускане на кредит за покупка на жилище, легални съвети, решения за обзавеждане, отдаване на имота под наем от името на собственика, изплащане на годишни ренти гарантиращи възвращаемост върху инвестициите, маркетингови решения и 3D визуализации, асистенция и постоянна комуникация с клиента.

“Имобилиен Конфорт” ООД работи с повече от триста агенции за недвижими имоти от цял свят, с реномирани архитекти и строителни фирми, със стотици подизпълнители.

...................................................................

1. Право на труд и достойни условия на труда

 

Като една от водещите фирми на българския пазар за недвижими имоти, пред “Имобилиен Конфорт” ООД стои редица от препятствия в условията на вечно променящи се външна и вътрешна среда.

 

За да реализира печалби и да бъде конкурентноспособна на динамично развиващия се пазар на имоти, организацията инвестира във въвеждането на нови техника и технологии и иновации. Нейните опитни мениджъри залагат много на взаимоотношенията с надеждни партньори и подизпълнители. С цел да изградят представа за компанията като гражданска организация, те взимат участие в много социални дейности – спонсорство, благотворителност и др. 

Сравнително млада, организацията се бори за стабилни позиции на пазара като предлага жилища отговарящи на нуждите на клиента за качество и разумни цени, сигурност и висока възвращаемост на инвестициите. За да отговори на тези изисквания, “Имобилиен Конфорт” ООД внимателно подбира своите партньори и сътрудници. Освен труда на своите служители, фирмата създава работа и ползва услугите на много други строители, агенти и доставчици.

................................................................

5. Основни проблеми в реализацията на правото на труд и неизползваните възможности в това отношение от УЧР

 

Сравнително нова и успешна, фирма “Имобилиен Конфорт” ООД непрекъснато се развива и расте, което обуславя откриването на нови постове и функции, разпределението на повече отговорности между служителите.

Един от пропуските на управлението на човешките ресурси, като функция на организацията е недостатъчна гласност при откриването на свободни работни места. Общо взето работодателят разчита на препоръки от близки приятели и познати или на излъчените от висшите учебни заведения и професионални програми специалисти, което от своя страна ограничава достъпа на други моментно безработни, които биха мигли да бъдат по-високо квалифицирани и способни.

По време на въвеждането на работното място, се ангажира твърде много времето на онези служители в офиса, които отговарят за обучението на новопостъпилия да протече според предварително съставения план. По време на индивидуалните срещи с представители на всеки отдел често единия или другия пропуска да зададе важни интересуващи го въпроси или да придаде необходимите знания.

......................................................................

Източници

1/ Управление човешки ресурси на “Имобилиен Конфорт” ООД

2/ Правилник за вътрешния ред на “Имобилиен Конфорт” ООД

3/ Трудово договаряне на “Имобилиен Конфорт” ООД          

 

Темата е изготвена 02. 01. 2008 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

право на труд, управление на човешки ресурси (УЧР), право на заплащане, социални дейности, мотивиране на персонала, вътрешен ред, трудово договаряне

 


Търси за: право труд | управление човешки ресурси | УЧР | право заплащане | социални дейности | мотивиране персонала | вътрешен ред | трудово договаряне

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker