Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


РУ "Ангел Кънчев"

Курсова работа

Минимална работна заплата – същност, функции и фактори, които определят величината на работната заплата

2008 г.

 

Съдържание

 

Увод. 3

1. Минимална работна заплата – същност. 3

2. Функции на минималната работна заплата. 4

3. Фактори, определящи величината на минималната работна заплата. 5

4. Политика на България за определяне на минималната работна заплата. 8

Заключение. 10

Използвана литература. 11

 


Увод

 

Минималната работна заплата се възприема като измерител на най ниското заплащане на труд в страна, регулирането, на което се осъществява с постановление на Министерски съвет при отчитане на съответните икономически показатели и обуславяйки формирането на определени преследвани задачи и функции, които се реализират именно посредством стойността на минималната работна заплата. Това поставя въпроса в светлината на неговата актуалност и значимост, като изисква неговото подробно изследване.

 

1. Минимална работна заплата – същност

 

Минималната работна заплата по дефиниция определя най-ниското легално заплащане на труда в страната. От началото на 2008 г. нейният размер е определен като 220 лв., което е значително по-високо от предходните години:

......................................................................

3. Фактори, определящи величината на минималната работна заплата

 

Въведено е разграничение между три основни метода за определяне на размера на минималната работна заплата, които са следните:

-                     Теоретичен метод, който се тълкува като схващане, съгласно което размерът на минималната работна заплата следва да се разглежда като следствие от общата сума, от сбора на установените в страната цени на стоките и услугите, минимално необходими на работника или служителя и неговото семейство, следователно размерът на минималната работна заплата следва да се определя като възможната най-ниска стойност на живота в страната;

Метод на семейните бюджети, съгласно който за основа на размера на минималната работна заплата се възприемат количеството на разходите от семейните бюджети на специално наблюдавани домакинства.

.............................................


Използвана литература

 

1.      Нейчев, Ст. Управление на човешките ресурси; Унив. Издателство Проф. д-р Асен Златаров; Бургас; 2003 г.;

2.      Шопов; Д.; Икономика на труда; Тракия-М; 2002 г.;

3.      Кодекс на труда;

4.      Нова стратегия в социалната политика – www.mlsp.government.bg;

5.      www.stat.bg;

......................................................

Темата е писана 2008 г.

Темата съдържа 2 фигури.

 

Ключови думи:

минимална работна заплата – същност, функции и фактори, които я определят; политика на България; жизнен стандарт; социален минимум

 

 


Търси за: минимална работна заплата същност | функции фактори | политика България | жизнен стандарт | социален минимум

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker