Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Нов Български университет София

Курсова работа

Правото на труд

Специалност: Бизнесикономика

Предмет: Бизнесикономика

 

2009


Съдържание:

 

1. Правото на труд. 3

2. Правото на заплащане. 3

3. Анализ на средната работна заплата в “Трансвагон” - АД Бургас. 4

4. Защита при упражняване правото на труд. 5

5. Условия за безопасност но труда. 7

ИЗТОЧНИЦИ.. 9

 


…………………

2. Правото на заплащане

 

Има множество установени със закон права, когато става въпрос за работни заплати. Всички работници имат правото на заплащане за работата, която са свършили. Освен това, те имат право на заплащане, ако са готови и желаят да работят, но работодателят им не им е осигурил необходимата работа. Работниците имат право на заплащане и ако не са на работа поради болест или отпуск, или поради майчинство, бащинство, или отсъстват поради осиновяване, или родителски грижи. В по-голяма част от случаите, работникът има право да получава обичайната си заплата, докато отсъства от работа. Има някои изключения от това правило, като:

• служител в майчинство, бащинство, или отсъствие поради осиновяване, или родителски грижи, работникът има право на определена сума, но законът определя величината на сумата, която ще бъде изплатена и обикновено тя няма да е колкото обичайната заплата;

……………………………

3. Анализ на средната работна заплата в “Трансвагон”-АД Бургас

 

Средната работна заплата в “Трансвагон”-АД Бургас е по – голяма тъй като обема на работа позволява по високо възнаграждение. Това може да действа като магнит за специялистите в тази област. В сравнение в "Вагонен завод - Септемри" АД – ниската работна заплата е само в минус за нея. Там тя не би могла да стимулира превличането на опитни специялисти. Низките заплати са фирмена стгратегия която има за цел намаляването на разходите. Да в краткосрочен план тази стратегия щте има успех защтото ште доведе до формиране на по ниска себестойност а с това и повече продажби. Прилагам следната графика за пояснение.

………………………………….

5. Условия за безопастност но труда

 

“Трансвагон”-АД Бургас –  В фирмата действа специялен отдел за безопасност на труда.  В него класни специалисти следят всеки ден за безопастноста на работния процес. Извършва се всекидневно наблюдение и анализ на извършваните дейности. При необходимост те докладват на съответния отговорник.

……………………………..

ИЗТОЧНИЦИ

 

1.      Шопов Д., Стефанов Л., Паунов М., Икономика на труда, Университетско издателство “Стопанство”,

2.      Шопов, Д., Атанасова М., Управление на персонала, Университетско издателство “Стопанство”,

3.      Харизанова М., Бояджиев Др., Лиловска Ст., Управление на човешките ресурси: Учебно помагало, Университетско издателство “Стопанство”,

4.      Кодекс на труда

5.      Декларация за правата на човека, чл 23

6.      Комисия за защита от дискриминация

..........................................

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа 1 графика.

 

Ключови думи:

право на труд и право на заплащане, средна работна заплата, безопасност на труда

 


Търси за: право труд право заплащане | средна работна заплата | безопасност труда

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker