Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Управление на човешките ресурси по примера на фирма Старт ООД

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 2

1. Труд и трудово право. 2

2. Кратко представяне на дейността на фирма „СТАРТ” ООД. 3

3. Структура на персонала на фирма „СТАРТ” ООД. 4

4. Управлението на човешките ресурси като функция на висшия мениджмънт в организацията. 6

5. Управление на персонал или управление на човешки ресурси?. 8

Използвана литература. 12

Въведение

Управлението на човешките ресурси представлява направляване на поведението на хората в труда и трудовата дейност като цяло по начин и изисквания, от които се нуждае съответната фирма.

Системата за управление на човешките ресурси е  основна предпоставка за достигане на конкурентноспособност  и нейното поддържане в времето. Основните компоненти на тези системи са следните:

-         система за управление на заплатите;

-         система за оценяване на трудовото представяне на персонала;

-         система за обучение;

-         система за професионално развитие и израстване на персонала и др. Разработени, тези системи служат за достигане до висока мотивация на хората в трудовата им дейност.

..............................................................................................................................................

3. Структура на персонала на фирма „СТАРТ” ООД.

Числеността на средносписъчния персонал на „СТАРТ” ООД за последните три години е както следва: 2005 г. – 390 работници, 2006 г. – 443 работници, декември 2007 г. - 546 работници. Поради разширяване на производството през последните три години броя на персонала на дружеството непрекъснато нараства.

 

 

 

 

Броя на заеманите позиции е както следва :

-         Ръководни служители - 20 броя;

-         Аналитични специалисти - 16 броя;

-         Приложни специалисти – 36 броя;

-         Помощен персонал – 15 броя;

-         Персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия – 16 броя;

-         Квалифицирани производствени работници – 46 броя;

-         Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства – 368 броя;

-         Ниско квалифицирани работници – 29 броя.

 

 

................................................................................................................................................

Използвана литература:

1.      Аврамов, В.,  „Управление на персонала на търговската фирма” – В.

2.      М. Харизанова, Бояджиев, Миронова, „Управление на Човешките Ресурси”, София, 2005 г.

3.      Христов, С.,„Основи на управлението”, УИ „Икономически университе”, Варна, 1997 г.;

4.      Христова, Т, „Мениджмънт на човешките ресурси”, София, 2004 г.

................................................................................................................................................

            Темата е изготвена 2009 г.

            Най-новите данни са от 2007 г.

Ключови думи: труд, трудово право, управление, човешки ресурси, персонал, структура, Старт ООД, ръководство, стратегия, функция, медиатори, мотивация, лидерство, мениджмънт

 

 


Търси за: трудово право | човешки ресурси | персонал | ръководство | функция | мотивация | лидерство | мениджмънт

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker