Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

БОТЕВГРАД

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Препоръки за подбор на подходящ персонал за обявени вакантни позиции и въвеждане на ефективна система за управляване кариерата на служителите в „Съобщителна техника” АД

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Встъпително писмо. 3

Д О К Л А Д.. 4

1. Длъжностна характеристика. 4

2. Етапи на процеса на подбор. 4

2.1. Набиране на кандидати.. 4

2.2. Отсяване на кандидатите. 5

2.3. Интервю.. 6

2.4. Избор на най-подходящият кандидат. 6

2.5. Предложение за работа. 6

2.6. Коментар на съображенията ми за избор на гореизложените методи за набиране и подбор  7

2.7 Логическа последователност на процеса на подбор. 7

2.8. Анализ на предимствата и недостатъците на предложените методи за подбор:  8

2.9. Планиране на разходите свързани с процеса на подбора на кандидати. 9

3. Препоръки за подходящи системи и средства за управление и развитие на кариерата в «Съобщителна техника» АД.. 11

Приложение 1. 14

Приложение 2. 16

Приложение 3. 18

Използвана литература:. 20

 

Встъпително писмо                                                                    

                                                                        До г-н Иванов

                                                                        Директор „Човешки ресурси”

                                                                        Съобщителна техника” АД

 

Уважаеми Господин Директор,

На Вашето внимание представям доклад с препоръки за подбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции и въвеждане на ефективна система за управление на кариерата на служителите в Съобщителна техника” АД.

Докладът съдържа:

1.      Описание и препоръки за процеса на подбор на кандидатите

2.      Препоръки за подходящи системи и средства за управление и развитие на кариерата в Съобщителна техника АД.

Ø     Приложение 1 – длъжностна характеристика на Директор „Връзки с обществеността”

Ø     Приложение 2 – Примерни въпроси за интервю

Ø     Приложение 3 – Тест за личностни качества

 

                                                                                                                                                                                                                        С уважение: ...................................

                                                                                                                                                                                                                                    Консултант по човешки ресурси

................................................................................................................................

Приложение 2

Примерни въпроси за интервю, свързани с професионалния опит,

мотивацията, креативността и решителността.

1.      Можете ли да се сетите за проблем, за чието решаване не са били достатъчни традиционните подходи и сте намерили нов подход?

2.      Кои са главните приоритети, от които човек трябва да ръководи при изпълнението на тази работа?

3.      Може ли да опишете ръководния стил на компанията в която работите?

4.      Оценявани ли са Вашите ръководни умения и действия? От кого? Колко често?

5.      Какво търсите, когато назначавате нов персонал?

6.      Колко подчинени имахте на последната си работа?

7.      Можете ли да работите при напрежение и стресови ситуации?

8.      Можете ли да дадете пример, в който е трябвало да се справите с напрегната ситуация?

9.      Случвало ли Ви се е някога да говорите пред група от хора? По какъв повод?

10. В сегашната си работа какви проблеми откривате, които преди това са били пренебрегвани?

11. Кое беше най-трудното решение, което някога е трябвало да вземете в работата си?

12. Какви са вашите конкретни постижения?

13. Прочели ли сте напоследък нещо от професионалната сфера, което силно е привлякло вниманието Ви?

14. Кое е по-важно креативността или ефективността? Защо?

15. Разкажете за момент, когато е сте имали много задачи за изпълнение и сте имал нужда да ги степенувате.

16. Какво е типичното Ви поведение при конфликт? Дайте пример.

17. Как оценявате способността на компанията, за която работите, за адаптиране на вътрешните правила в съответствие с нововъзникнали нужди?

18. Има ли съществена промяна във Вашата компания за последните шест месеца, която да Ви е засегнала пряко и, ако отговорът е да, как оценявате тази промяна?

19. Кой човек/ кое събитие е повлиял най-много на стремежа Ви към самоусъвършенстване?

20. Какъв тип книги/ публикации четете?

................................................................................................................................

Използвана литература:

1.      Банчева, Е., «Как да набирате и назначавате подходящите хора за постигане на по-добри резултати»;

2.      БАУРЧР, http://www.bhrmda.bg;

3.      ИК „Труд и право”, Програмен продукт „Труд и социално осигуряване”;

4.      „Техники за подбор на персонал”, http://www.mapp.bg/read.php?name=technikip&lang=bg;

5.      Фондация Българска школа по психоанализа, http://fspeid.com/index.php?option=com_content&task=view&id=440&Itemid=98;

            ................................................................................................................................

            Темата е изготвена 2010 г.

            Най-новата информация е от 2010 г.

            Ключови думи: препоръки, процес, подбор, методи, персонал, Съобщителна техника АД, длъжностна характеристика, набиране, отсяване, интервю, избор, планиране на разходите, тест

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 


Търси за: препоръки | процес | подбор | персонал | Съобщителна техника | длъжностна характеристика | набиране | отсяване | интервю | избор | планиране разходите

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker