Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


“ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА В ПЕРСПЕКТИВА”
- ОТ ДЖОН ГЪЛБРАЙТ

Откъси:

Индустриалното общество търпи бърза еволюция. Този аспект е разработен от американския икономист Дж. Гълбрайт. В известна степен неговите възгледи доразвиват идеите на Ж. Елюл. Той изследва по същество промените, които настъпват в капиталистическото общество след Втората световна война и откроява все по-сложната и съвършена техника, която се прилага в материалното производство. Вследствие прилагането на новата техника отделни части от производството се съсредоточават в ръцете на не много едри предприятия, появяват се техноструктурата, корпоративното и държавното планиране.

................

Дж. Гълбрайт третира съвременния капитализъм като „ново индустриално общество", чийто главен елемент е т. нар. планираща система, т. е. наличието на крупни корпорации в икономиката и на активна икономическа роля на държавата.

................

Посредством представата за „новото индустриално общество" Дж. Гълбрайт се стреми да изложи виждането си за прехода от капиталистическо към некапиталистическо индустриално общество, основаващо се на съществените изменения в прилаганата техника и технология.

Техниката като понятие е преди всичко наука, твърди Дж. Гълбрайт. Той не я разглежда като елементарно понятие, а я свързва с качествената работна сила, с инженерите, с новите машини. Терминът „техника" се асоциира много често с машините. Дж. Гълбрайт я приема и като такава, но включваща и разделението на труда. Както се вижда, техниката се идентифицира не само с определени елементи от производителните сили, а до голяма степен с всички техни елементи.

................

В центъра на критичните анализи на Гълбрайт стоят проблемите на неравенството на двата сектора - пазарния и плановия, неравенството в доходите, лошото разпределение на обществените ресурси, уврежданията на околната среда, безполезността от технологични нововъведения, проблемите на инфлацията, трудните условия, при които функционират дребните предприятия.

................

Гълбрайт се обявява за ограничена намеса на държавата в икономическия живот. Тя трябва да се освободи от подчинението на плановата система. „Еманацията на държавата е главният залог - всъщност единственият залог за всички избори."

................

Използвана литература .......

Темата е изготвена: 07.2003г.


Търси за: значение технология | процес одържавяване | защита общия интерес

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker